TIN MỚI NHẤT
LỊCH LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NCKH CẤP CƠ SỞ NĂM 2018 ĐỢT II
LỊCH LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NCKH CẤP CƠ SỞ NĂM 2018 ĐỢT II
Đăng bởi Admin | 12/10/2018
1. Thời gian: Thứ Ba, ngày 16 tháng 10 năm 2018 2. Địa điểm: Hội trường tầng 2 nhà B - Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội
Chi tiết
LỊCH LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NCKH CẤP CƠ SỞ NĂM 2018 ĐỢT I
LỊCH LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NCKH CẤP CƠ SỞ NĂM 2018 ĐỢT I
Đăng bởi Admin | 09/10/2018
1. Thời gian: Thứ Tư, ngày 10 tháng 10 năm 2018 2. Địa điểm: Hội trường tầng 2 nhà B, bệnh viện Ung Bướu Hà Nội
Chi tiết
QUYẾT ĐỊNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NCKH CẤP CƠ SỞ NĂM 2018
QUYẾT ĐỊNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NCKH CẤP CƠ SỞ NĂM 2018
Đăng bởi Admin | 10/04/2018
Phê duyệt đề cương thực hiện của 24 đề tài NCKH cấp cơ sở gồm: 23 đề tài năm 2018 và 01 đề tài năm 2017 chưa được nghiệm thu tiếp tục triển khai thực hiện năm 2018 (có danh sách kèm theo)
Chi tiết
LỊCH XÉT DUYỆT ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ ĐỢT II NĂM 2018
LỊCH XÉT DUYỆT ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ ĐỢT II NĂM 2018
Đăng bởi Admin | 22/03/2018
1. Thời gian: bắt đầu từ 13h30, thứ Ba, ngày 27 tháng 3 năm 2018 2. Địa điểm: Hội trường tầng 2 nhà B - bệnh viện Ung Bướu Hà Nội. Số 42A phố Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Chi tiết
LỊCH XÉT DUYỆT ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ ĐỢT I NĂM 2018
LỊCH XÉT DUYỆT ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ ĐỢT I NĂM 2018
Đăng bởi Admin | 16/03/2018
1. Thời gian: Thứ Ba, ngày 20/ 3/ 2018. 2. Địa điểm: Hội trường tầng 2 nhà B - bệnh viện Ung Bướu Hà Nội. Số 42A phố Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Chi tiết
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ SINH HOẠT KHOA HỌC BỆNH VIỆN UNG BƯỚU HÀ NỘI NĂM 2018
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ SINH HOẠT KHOA HỌC BỆNH VIỆN UNG BƯỚU HÀ NỘI NĂM 2018
Đăng bởi Admin | 03/01/2018
- Dự kiến thông qua đề cương NCKH cấp cơ sở trong tháng 2/ 2018. Dự kiến nghiệm thu trong tháng 10/ 2018. - Xây dựng KH triển khai SHKH của bệnh viện: 01/2018. Tổ chức các buổi SHKH bệnh viện vào 14h00-17h00 vào thứ năm của tuần thứ tư hàng tháng.
Chi tiết
ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ VÀ SINH HOẠT KHOA HỌC NĂM 2018
ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ VÀ SINH HOẠT KHOA HỌC NĂM 2018
Đăng bởi Admin | 03/01/2018
- NCKH: Nộp 01 quyển đề cương về Phòng CĐT trước 01/ 02/ 2018. - Nộp 6 quyển KQ thực hiện đề tài trước ngày 01/ 10/ 2018. - SHKH: Đăng ký tên chủ đề SHKH trước 26/ 01/ 2018.
Chi tiết
QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC ĐỀ TÀI NCKH CẤP CƠ SỞ NĂM 2017
QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC ĐỀ TÀI NCKH CẤP CƠ SỞ NĂM 2017
Đăng bởi Admin | 09/11/2017
QĐ phê duyệt kết quả nghiệm thu của 13 đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2017 (danh sách kèm theo). Thời gian thực hiện 01 năm (năm 2017)
Chi tiết
Quyết định thực hiện đề tài Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2017
Quyết định thực hiện đề tài Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2017
Đăng bởi Admin | 22/05/2017
Phê duyệt đề cương thực hiện của 15 đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2017 (có danh sách kèm theo)
Chi tiết