TIN MỚI NHẤT
BỆNH VIỆN UNG BƯỚU HÀ NỘI TỔ CHỨC XÉT DUYỆT ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NĂM 2019
BỆNH VIỆN UNG BƯỚU HÀ NỘI TỔ CHỨC XÉT DUYỆT ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NĂM 2019
Đăng bởi Admin | 27/03/2019
Chiều các ngày 21, 22, 26/3/2019, bệnh viện Ung Bướu Hà Nội đã tổ chức xét duyệt đề cương đề tài Nghiên cứu khoa học (NCKH) cấp cơ sở năm 2019 với sự tham gia của Hội đồng Đạo đức bệnh viện và Hội đồng Xét duyệt Đề cương đề tài NCKH cấp cơ sở. Phát biểu khai mạc, TS.BS. Bùi Vinh Quang đã nêu lên tầm quan trọng của Hoạt động NCKH, khuyến khích các cán bộ viên chức của bệnh viện tích cực tham gia NCKH, tham gia viết và đăng bài trên các tạp chí khoa học trong và ngoài nước, nâng cao vị thế của bệnh viện.
Chi tiết
THÔNG BÁO TỔ CHỨC XÉT DUYỆT ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NĂM 2019 (ĐỢT 2)
THÔNG BÁO TỔ CHỨC XÉT DUYỆT ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NĂM 2019 (ĐỢT 2)
Đăng bởi Admin | 22/03/2019
Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội tổ chức xét duyệt đề cương đề tài Nghiên cứu Khoa học cấp cơ sở năm 2019 (Đợt 2) vào ngày 26/3/2019 với sự thông qua của 02 Hội đồng là Hội đồng xét duyệt đề cương đề tài Nghiên cứu Khoa học và Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu Y sinh học cấp cơ sở. Lịch xét duyệt cụ thể trong phụ lục đính kèm công văn.
Chi tiết
THÔNG BÁO TỔ CHỨC XÉT DUYỆT ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NĂM 2019 (ĐỢT 1)
THÔNG BÁO TỔ CHỨC XÉT DUYỆT ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NĂM 2019 (ĐỢT 1)
Đăng bởi Admin | 19/03/2019
Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội tổ chức xét duyệt đề cương đề tài Nghiên cứu Khoa học cấp cơ sở năm 2019 (Đợt 1) vào 02 buổi chiều 21, 22/3/2019 với sự thông qua của 02 Hội đồng là Hội đồng xét duyệt đề cương đề tài Nghiên cứu Khoa học và Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu Y sinh học cấp cơ sở. Lịch xét duyệt cụ thể trong phụ lục đính kèm công văn. - Thời gian: 13h30 ngày 21, 22/3/2019 - Địa điểm: Hội trường tầng 2 nhà B
Chi tiết
QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC ĐỀ TÀI NCKH CẤP CƠ SỞ NĂM 2018
QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC ĐỀ TÀI NCKH CẤP CƠ SỞ NĂM 2018
Đăng bởi Admin | 05/11/2018
Phê duyệt kết quả thực hiện của 23 đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2018 (có danh sách kèm theo)
Chi tiết
LỊCH LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NCKH CẤP CƠ SỞ NĂM 2018 ĐỢT II
LỊCH LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NCKH CẤP CƠ SỞ NĂM 2018 ĐỢT II
Đăng bởi Admin | 12/10/2018
1. Thời gian: Thứ Ba, ngày 16 tháng 10 năm 2018 2. Địa điểm: Hội trường tầng 2 nhà B - Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội
Chi tiết
LỊCH LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NCKH CẤP CƠ SỞ NĂM 2018 ĐỢT I
LỊCH LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NCKH CẤP CƠ SỞ NĂM 2018 ĐỢT I
Đăng bởi Admin | 09/10/2018
1. Thời gian: Thứ Tư, ngày 10 tháng 10 năm 2018 2. Địa điểm: Hội trường tầng 2 nhà B, bệnh viện Ung Bướu Hà Nội
Chi tiết
DANH SÁCH TÀI LIỆU THAM KHẢO
DANH SÁCH TÀI LIỆU THAM KHẢO
Đăng bởi Admin | 20/07/2018
Bệnh viện đã tiến hành tổng hợp các nghiên cứu tiềm năng mang tính khả thi có thể áp dụng tại bệnh viện để cải tiến chất lượng khám chữa bệnh và nâng cao hoạt động của bệnh viện.
Chi tiết