ĐƠN NGUYÊN CHĂM SÓC ĐẶC BIỆT THEO YÊU CẦU
Trưởng khoa/phòng : Thạc sĩ - Bác sĩ Hán Thị Bích Hợp
Nhân lực: 13 người

1. Tổ chức nhân sự

  • Lãnh đạo: 01 phụ trách đơn nguyên
  • Tổng số nhân viên: 13 người (Thạc sĩ: 01, Điều dưỡng: 12)

2. Chức năng, nhiệm vụ

  • Tiếp nhận, khám và điều trị bệnh nhân ung bướu bằng nhiều phương pháp: điều trị nội khoa ung thư,  xạ trị và điều trị chống đau, chăm sóc giảm nhẹ với dịch vụ chất lượng cao.
  • Chăm sóc người bệnh toàn diện 24/24h
  • Đơn nguyên Chăm sóc đặc biệt theo yêu cầu phối hợp với thân nhân của người bệnh tư vấn về tâm lý, nhằm nâng đỡ về tinh thần góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh.
  • Đào tạo và tham gia đào tạo nhân lực y tế; Chỉ đạo tuyến và tham gia phòng, chống dịch bệnh.
  • Nghiên cứu khoa học; Triển khai ứng dụng khoa học, công nghệ, kỹ thuật hiện đại phục vụ người bệnh và phục vụ công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân.
Các gói dịch vụ