KHOA CHĂM SÓC GIẢM NHẸ
Trưởng khoa/phòng : Thạc sĩ - Bác sĩ Trần Tuấn Sơn
Nhân lực: 18 người

1. Tổ chức nhân sự:

  • Lãnh đạo khoa: ThS.BS. Trần Tuấn Sơn - Trưởng khoa
  • Tổng số nhân viên: 18 người (Thạc sĩ: 04, Bác sĩ CKI: 01, Điều dưỡng: 13)

2. Chức năng, nhiệm vụ:

  • Điều trị triệu chứng, chủ yếu là giảm đau cho người bệnh ung thư giai đoạn muộn bằng nhiều phương pháp: điều trị hóa chất, tia xạ và điều trị nội khoa triệu chứng.
  • Đào tạo và tham gia đào tạo nhân lực y tế; chỉ đạo tuyến và tham gia phòng, chống dịch bệnh.
  • Nghiên cứu khoa học; triển khai ứng dụng khoa học, công nghệ, kỹ thuật hiện đại phục vụ người bệnh và phục vụ công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân.
Các gói dịch vụ