KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
Trưởng khoa/phòng : Thạc sĩ - Bác sĩ Nguyễn Đình Hướng
Nhân lực: 39 người

1. Tổ chức nhân sự:

  • Lãnh đạo khoa: ThS.BS. Nguyễn Đình Hướng - Trưởng khoa
  • Tổng số nhân viên: 39 người (Thạc sĩ: 06, Bác sĩ CKI: 01, Bác sĩ: 07, Điều dưỡng, kỹ thuật viên: 25)

2. Chức năng, nhiệm vụ:

Phối hợp với các bác sĩ lâm sàng thực hiện các thủ thuật trên máy chụp X quang, chụp CT, siêu âm như chọc hút, sinh thiết, chẩn đoán dưới hướng dẫn siêu âm, X quang, CT...

Các gói dịch vụ