PHÒNG CHỈ ĐẠO TUYẾN
Trưởng khoa/phòng : Thạc sĩ Nguyễn Công Bình
Nhân lực: 6 người

1. Tổ chức nhân sự:

  • Lãnh đạo phòng: ThS. Nguyễn Công Bình - Trưởng phòng
  • Tổng số nhân viên: 06 người (Thạc sĩ: 02, Cử nhân YTCC: 02, Điều dưỡng: 02)

2. Chức năng, nhiệm vụ:

2.1. Lập kế hoạch, tổ chức công tác chỉ đạo tuyến:

-    Luân phiên cán bộ y tế về cơ sở (Đề án 1816 và Thông tư 18).

-    Thông tin truyền thông giáo dục sức khỏe.

-    Thực hiện nhiệm vụ chuyên khoa đầu ngành Ung bướu Hà Nội.

-    Các hoạt động chỉ đạo tuyến khác: Hội chẩn, phòng chống dịch bệnh, thảm họa, các hoạt động hướng về cộng đồng, chương trình y tế.

2.2. Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong bệnh viện và tuyến dưới. Phối hợp với các trường để tổ chức thực hành cho học viên.

2.3. Triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn bệnh viện.

2.4. Tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên môn, sinh hoạt khoa học có mời tuyến dưới tham dự.

2.5. Triển khai các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế thực hiện tại bệnh viện

2.6. Tư vấn và chuyển giao mô hình quản lý chỉ đạo tuyến và luân phiên cán bộ đến các cơ sở y tế thuộc địa bàn chỉ đạo tuyến.

2.7. Theo dõi, giám sát, kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác chỉ đạo tuyến và luân phiên cán bộ hỗ trợ chuyên môn tuyến dưới.

2.8. Định kỳ sơ kết, tổng kết với tuyến dưới để rút kinh nghiệm trong thực hiện, điều chỉnh hoạt động chỉ đạo tuyến và luân phiên cán bộ phù hợp với nhu cầu.
2.9. Phối hợp với các Trung tâm đào tạo, bệnh viện, học viện, viện nghiên cứu trong và ngoài ngành để thực hiện các nhiệm vụ liên quan theo sự phân công của lãnh đạo bệnh viện và Sở Y tế Hà Nội.

2.10. Quản lý phòng tư vấn cai nghiện thuốc lá

2.11. Hợp tác với các tổ chức trong nước và ngoài nước, các dự án, đề án, chương trình triển khai các hoạt động liên quan đến chỉ đạo tuyến

Các gói dịch vụ