PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG
Trưởng khoa/phòng : Thạc sĩ Nguyễn Thị Thanh Phương
Nhân lực: 3 người

1. Tổ chức nhân sự:

  • Lãnh đạo phòng: 01 phó trưởng phòng phụ trách phòng
  • Tổng số nhân viên: 03 người (Thạc sĩ: 01, Điều dưỡng: 02)

2. Chức năng, nhiệm vụ:

  • Tổ chức, chỉ đạo y tá (điều dưỡng) nữ hộ sinh kỹ thuật viên chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định.
  • Đôn đốc, kiểm tra y tá (điều dưỡng), nữ hộ sinh, kỹ thuật viên và hộ lý thực hiện đúng các quy định kỹ thuật bệnh viện và quy chế bệnh viện.
  • Tổ chức đào tạo nâng cao trình độ cho y tá (điều dưỡng), nữ hộ sinh, kỹ thuật viên và hộ lý. Tham gia hướng dẫn thực hành cho học viên và kiểm tra tay nghề cho y tá (điều dưỡng), nữ hộ sinh, kỹ thuật viên và hộ lý trước khi tuyển dụng.
  • Lập kế hoạch mua sắm dụng cụ, vật tư cho công tác chăm sóc và phục vụ người bệnh; kiểm tra việc sử dụng và bảo quản theo quy định.
  • Kiểm tra công tác vệ sinh, chống nhiễm khuẩn tại các buồng bệnh và các khoa.
  • Phối hợp với phòng tổ chức cán bộ bố trí và điều động y tế (điều dưỡng), nữ hộ sinh, kỹ thuật viên và hộ lý.
  • Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến.
  • Định kỳ sơ kết, tổng kết, công tác chăm sóc người bệnh toàn diện, báo cáo giám đốc bệnh viện
Các gói dịch vụ