KHOA DƯỢC
Trưởng khoa/phòng : Thạc sĩ - Dược sĩ Hoàng Thi Lê Hảo
Nhân lực: 12 người

1. Tổ chức nhân sự

  • Lãnh đạo khoa: 01 Trưởng khoa
  • Tổng số nhân viên: 12 người (Thạc sĩ: 01, Dược sĩ đại học: 04, Dược sĩ TC/CĐ: 05, cán bộ khác: 02)

2. Chức năng, nhiệm vụ

  • Lập kế hoạch, cung cấp và bảo đảm số lượng, chất lượng thuốc thông thường và thuốc chuyên khoa, hóa chất, vật dụng y tế tiêu hao: bông, băng, cồn, gạc cho điều trị nội trú và ngoại trú, đáp ứng yêu cầu điều trị hợp lý.
  • Pha chế một số thuốc dùng trong bệnh viện.
  • Kiểm tra, theo dõi việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý trong toàn bệnh viện. Trưởng khoa dược và dược sĩ được ủy nhiệm có quyền thay thế thuốc cùng chủng loại.
  • Tham gia quản lý kinh phí thuốc, thực hiện tiết kiệm đạt kết quả cao trong phục vụ người bệnh.
  • Là cơ sở thực hành của các trường đại học y dược, khoa y trong các trường đại học và các trường trung học y tế.
  • Tham gia công tác nghiên cứu khoa học, thông tin về thuốc.
Các gói dịch vụ