ĐƠN NGUYÊN KHÁM BỆNH THEO YÊU CẦU
Trưởng khoa/phòng : Thạc sĩ - Bác sĩ Vũ văn Thạch
Nhân lực: 10 người

1. Tổ chức nhân sự

  • Lãnh đạo: 01 phụ trách đơn nguyên
  • Tổng số nhân viên: 10 người (Thạc sĩ: 01, Điều dưỡng: 09)

2. Chức năng, nhiệm vụ

  • Khám bệnh, chẩn đoán bệnh theo yêu cầu chất lượng cao, chọn lọc người bệnh vào điều trị nội trú hoặc điều trị ngoại trú.
  • Thực hiện công tác điều trị ngoại trú và hướng dẫn chăm sóc sức khỏe ban đầu.
  • Tổ chức khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc khám phát hiện sớm ung thư theo yêu cầu.
  • Tiếp đón người bệnh
  • Đào tạo và tham gia đào tạo nhân lực y tế; chỉ đạo tuyến và tham gia phòng, chống dịch bệnh.
  • Nghiên cứu khoa học; triển khai ứng dụng khoa học, công nghệ, kỹ thuật hiện đại phục vụ người bệnh và phục vụ công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân.
Các gói dịch vụ