KHOA KHÁM BỆNH
Trưởng khoa/phòng : Thạc sĩ - Bác sĩ Vũ văn Thạch
Nhân lực: 20 người

1. Tổ chức nhân sự

  • Lãnh đạo khoa: 01 Trưởng khoa, 01 Phó trưởng khoa
  • Tổng số nhân viên: 20 người (Thạc sĩ: 03, BS: 01, Điều dưỡng: 16)

2. Chức năng, nhiệm vụ

  • Tổ chức và tiếp nhận người bệnh đến cấp cứu.
  • Khám bệnh, chọn lọc người bệnh vào điều trị nội trú: thực hiện công tác điều trị ngoại trú và hướng dẫn chăm sóc sức khỏe ban đầu.
  • Tổ chức khám sức khỏe định kỳ, theo dõi tình hình bệnh tật trong vùng dân cư được phụ trách để có biện pháp ngăn ngừa bệnh tật.
  • Tổ chức dây chuyền khám sức khỏe theo nhiệm vụ được giao. 
Các gói dịch vụ