KHOA NGOẠI ĐẦU CỔ
Trưởng khoa/phòng : Thạc sĩ - Bác sĩ Đàm Trọng Nghĩa
Nhân lực: 12 người

1. Tổ chức nhân sự:

  • Lãnh đạo khoa:

- Phó Giám đốc: Tiến sĩ. Đỗ Quang Trường

- Trưởng khoa: ThS.BS. Đàm Trọng Nghĩa

  • Tổng số nhân viên: 12 người (Tiến sĩ: 01; Thạc sĩ: 01; Bác sĩ: 04; Điều dưỡng: 06)

2. Chức năng, nhiệm vụ:

Thực hiện tất cả các phẫu thuật khối u lành tính và ung thư vùng đầu mặt cổ. U vùng hạ họng thanh quản, u giáp lành và ung thư, u sàng hàm, u vùng khoang miệng, hốc mắt... cụ thể:

  • Phẫu thuật ung thư lưỡi, ung thư tuyến mang tai
  • Phẫu thuật nội soi các u lành tính thanh quản và hạ họng
  • Phẫu thuật u nang giáp móng
  • Phẫu thuật ung thư vùng đầu cổ có tái tạo và chuyển vạt da
  • Phẫu thuật nội soi u tuyến giáp lành tính
Các gói dịch vụ