ĐƠN NGUYÊN NGOẠI THEO YÊU CẦU
Trưởng khoa/phòng : Thạc sĩ - Bác sĩ Nguyễn Đức Long
Nhân lực: 13 người

1. Tổ chức nhân sự

  • Lãnh đạo: 01 Phụ trách đơn nguyên
  • Tổng số nhân viên: 13 người (Thạc sĩ: 02, BS: 01, Điều dưỡng: 10)

2. Chức năng, nhiệm vụ

  • Tiếp nhận, khám và điều trị bệnh nhân ung bướu bằng phương pháp ngoại khoa phối hợp với các phương pháp điều trị khác.
  • Chăm sóc người bệnh toàn diện 24/24h
  • Đơn nguyên Ngoại được bố trí liên hoàn, thuận tiện cho công tác phẫu thuật, chăm sóc và vận chuyển người bệnh.
  • Các phương tiện và dụng cụ phẫu thuật phải đồng bộ, có chất lượng tốt.
  • Bảo đảm yêu cầu vô khuẩn
  • Đào tạo và tham gia đào tạo nhân lực y tế; chỉ đạo tuyến và tham gia phòng, chống dịch bệnh.
  • Nghiên cứu khoa học; triển khai ứng dụng khoa học, công nghệ, kỹ thuật hiện đại phục vụ người bệnh và phục vụ công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân.
Các gói dịch vụ