KHOA NỘI I
Trưởng khoa/phòng : Tiến sĩ- Bác sĩ Lê Thu Hà
Nhân lực: 14 người

1. Tổ chức nhân sự:

  • Lãnh đạo khoa: TS.BS Lê Thu Hà - Trưởng khoa
  • Tổng số nhân viên: 14 người (Tiến sĩ: 01, Thạc sĩ: 01, Bác sĩ CKI: 01, Bác sĩ: 02, Điều dưỡng: 09)

2. Chức năng, nhiệm vụ:

  • Tiếp nhận, khám và điều trị ung thư phổi và ung thư vú bằng phương pháp nội khoa như hóa chất, nội tiết, miễn dịch và điều trị đích.
  • Đào tạo và tham gia đào tạo nhân lực y tế; chỉ đạo tuyến và tham gia phòng, chống dịch bệnh.
  • Nghiên cứu khoa học; triển khai ứng dụng khoa học, công nghệ, kỹ thuật hiện đại phục vụ người bệnh và phục vụ công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân.
Các gói dịch vụ