KHOA NỘI II
Trưởng khoa/phòng : Thạc sĩ- Bác sĩ Nguyễn Trọng Hiếu
Nhân lực: 16 người

1. Tổ chức nhân sự:

  • Lãnh đạo khoa: ThS.BS. Nguyễn Trọng Hiếu
  • Tổng số nhân viên: 16 người (Thạc sĩ: 01, Bác sỹ: 05, Điều dưỡng: 10)

2. Chức năng, nhiệm vụ:

  • Tiếp nhận, khám và điều trị ung thư đường tiêu hóa, đầu cổ, huyết học, phụ khoa và một số bệnh ung thư khác bằng phương pháp nội khoa như hóa chất, nội tiết, miễn dịch và điều trị đích.
  • Đào tạo và tham gia đào tạo nhân lực y tế; chỉ đạo tuyến và tham gia phòng, chống dịch bệnh.
  • Nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng khoa học, công nghệ, kỹ thuật hiện đại phục vụ người bệnh và phục vụ công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân.
Các gói dịch vụ