KHOA XẠ TRỊ
Trưởng khoa/phòng : Thạc sĩ - Bác sĩ Phan Anh
Nhân lực: 31 người

1. Tổ chức nhân sự:

  • Lãnh đạo khoa: 01 Phó trưởng khoa
  • Tổng số nhân viên: 31 người (Thác sĩ: 04, BS: 03, Điều dưỡng, KTV: 24)

2. Chức năng, nhiệm vụ

  • Khoa điều trị tia xạ thực hiện kỹ thuật bức xạ ion hóa năng lượng cao để tiến hành điều trị khối u khi có chỉ định tia xạ đơn thuần hoặc phối hợp với các phương pháp khác.
  • Tiến hành chẩn đoán bệnh, lập kế hoạch điều trị, chăm sóc theo dõi các biến chứng do tia xạ
Các gói dịch vụ