KHOA XÉT NGHIỆM
Trưởng khoa/phòng : Thạc sĩ - Bác sĩ Phan Thị Minh Hồng
Nhân lực: 14 người

1. Tổ chức nhân sự

  • Lãnh đạo khoa: 01 Trưởng khoa
  • Tổng số nhân viên: 14 người (Thạc sĩ: 02, BS: 01, KTV: 11)

2. Chức năng, nhiệm vụ

  • Khoa xét nghiệm là cơ sở thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm về huyết học, hóa sinh, vi sinh, góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán bệnh và theo dõi kết quả điều trị.
  • Phải bảo đảm an toàn cho các thành viên trong khoa và môi trường xung quanh.
  • Việc quản lý trang thiết bị theo đúng quy chế quản lý và sử dụng vật tư, thiết bị y tế.
Các gói dịch vụ