KHOA Y HỌC HẠT NHÂN
Trưởng khoa/phòng : Thạc sĩ - Bác sĩ Chu Văn Tuynh
Nhân lực: 20 người

1. Tổ chức nhân sự

  • Lãnh đạo khoa: 01 Trưởng khoa
  • Tổng số nhân viên: 20 người (Thạc sĩ: 02, BS: 04, Điều dưỡng, KTV: 14)

2. Chức năng, nhiệm vụ

  • Khoa y học hạt nhân thực hiện các kỹ thuật chẩn đoán, điều trị bằng phóng xạ và các nguồn bức xạ khác.
  • Việc quản lý các thiết bị y tế phải chặt chẽ theo đúng quy chế quản lý và sử dụng vật tư, thiết bị y tế và sử dụng đạt hiệu quả cao.
  • Cơ sở hạ tầng của khoa phải bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các thành viên y tế, người bệnh và môi trường theo đúng pháp lệnh an toàn kiểm soát bức xạ.
Các gói dịch vụ