Slogan

Lịch sử ra đời

Quá trình hình thành và phát triển

- Bệnh viện U bướu Hà Nội thành lập theo Quyết định số 99/2000/QĐ-UB ngày 08/11/2000 của UBND thành phố Hà Nội

- 01/01/2001 Bệnh viện chính thức đi vào hoạt động với 08 khoa phòng và 71 cán bộ nhân viên

- Bệnh viện đổi tên thành Bệnh viện Ung bướu Hà Nội theo Quyết định số 2617/QĐ-UBND ngày 17/12/2008 của UBND thành phố  Hà Nội

- Bệnh viện được công nhận xếp hạng I chuyên khoa ung thư của thành phố theo Quyết định số 7401/QĐ-UBND ngày 04/12/2013 của UBND thành phố Hà Nội.

- Hiện tại, bệnh viện Ung Bướu Hà Nội đã trở thành một bệnh viện chuyên khoa hoàn chỉnh về chẩn đoán và điều trị ung thư với đội ngũ cán bộ y tế có trình độ chuyên môn cao, hệ thống trang thiết bị đồng bộ, hiện đại, đáp ứng được yêu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân.

Các thành tích đạt được:

- Huân chương Lao động Hạng Ba năm 2014

- Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ về thành tích công tác từ năm 2008-2010

- Bằng khen của UBND Thành phố về thành tích công tác năm2010, 2012, 2013, 2015, 2017, 2018

- Bằng khen của Bộ Y tế về đạt BV xuất sắc toàn diện năm 2010,2011, 2014

- Ngoài ra còn nhiều cá nhân và tập thể được tặng bằng khen, giấykhen của Bộ y tế, Sở Y tế, Công đoàn ngành, Công an Thành phố…

Share: