HƯỚNG DẪN HIỆU CHỈNH LIỀU KHÁNG SINH TRÊN BỆNH NHÂN SUY THẬN VÀ/HOẶC SUY GAN

01/11/2017

HƯỚNG DẪN HIỆU CHỈNH LIỀU KHÁNG SINH TRÊN BỆNH NHÂN SUY THẬN VÀ/HOẶC SUY GAN

     Mục tiêu của tài liệu này là để hiểu rõ loại kháng sinh nào cần được hiệu chỉnh liều và cách hiệu chỉnh liều để giảm thiểu độc tính trong khi vẫn đạt được hiệu quả mong muốn. Hầu hết các loại kháng sinh được thải trừ qua thận và/hoặc qua gan. Ở những bệnh nhân suy thận, suy gan, con đường thải trừ này bị suy giảm có thể dẫn đến tích lũy của thuốc và/hoặc của các chất chuyển hóa có hoạt tính. Những ảnh hưởng của liều cao trên đối tượng này rất thường gặp và đôi khi có thể gây độc. Vì vậy, với những bệnh nhân suy thận và/hoặc suy gan, liều lượng của kháng sinh cần được điều chỉnh để tránh các phản ứng có hại mà vẫn bảo đảm được hiệu quả điều trị.

     Chi tiết tham khảo trong file đính kèm dưới đây:

HƯỚNG DẪN HIỆU CHỈNH LIỀU TRÊN BỆNH NHÂN SUY THẬN VÀ/ HOẶC SUY GAN