HƯỚNG DẪN XỬ TRÍ THOÁT MẠCH DO HÓA TRỊ LIỆU CHO BỆNH NHÂN UNG THƯ

06/06/2018

Lời giới thiệu:

          Thoát mạch là sự thoát thuốc hóa trị liệu vào khoang cạnh mạch máu, kể cả thuốc bị rò rỉ hoặc thấm ra ngoài mạch máu.

          Thoát mạch trong khi truyền hóa trị liệu là tai biến thường xảy ra khi sử dụng tĩnh mạch ngoại vi để truyền. Nồng độ các thuốc hóa trị tại nơi thoát mạch cao, một số thuốc hóa trị lại có tác dụng kích thích, trong khi một số thuốc khác lại gây hoại tử.

          Mặc dù các triệu chứng tại chỗ thường là đau, ban đỏ và sưng phồng, nhưng sự thay đổi trong tốc độ truyền thuốc hoặc không thấy máu trở về kim tiêm truyền có thể là dấu hiệu ban đầu của sự thoát mạch. Tỷ lệ biến chứng thoát mạch trong hóa trị khoảng 1-7%, tuy nhiên nâng cao nhận thức về biến chứng thoát mạch và cải tiến kỹ thuật tiêm truyền có thể làm giảm tỷ lệ này.

          Hiện nay trên thế giới cũng như một số bệnh viện chuyên nghành ung bướu tại Việt Nam đã xuất bản các hướng dẫn nhằm phòng ngừa, phát hiện và quản lý biến chứng thoát mạch.

          Tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, trong thực tế cũng thường gặp các trường hợp truyền hóa chất xảy ra biến chứng thoát mạch. Tuy nhiên, tại Bệnh viện vẫn đang xử trí theo kinh nghiệm, chưa xây dựng các quy trình chuẩn riêng cho xử trí thoát mạch.

          Mục tiêu của hướng dẫn này nhằm tăng cường kiến thức và năng lực thực hành của điều dưỡng về các yếu tố cụ thể của biến chứng thoát mạch bao gồm triệu chứng lâm sàng, yếu tố nguy cơ, phòng ngừa, hậu quả và nguyên tắc xử trí đối với các hóa trị liệu/thuốc ung thư cụ thể. Đồng thời là cơ sở để xây dựng quy trình chuẩn xử trí thoát mach do hóa trị liệu trên bệnh nhân ung thư và tài liệu tập huấn cho điều dưỡng viên.

          Xuất phát từ thực tế trên, Bộ phận Dược lâm sàng – Thông tin thuốc của Khoa Dược đã xây dựng tài liệu: “Hướng dẫn xử trí thoát mạch do hóa trị liệu trên bệnh nhân ung thư”.

          Mặc dù đã có rất nhiều cố gắng trong việc tra cứu, tham khảo tài liệu nhưng trong quá trình xây dựng không thể tránh khỏi xảy ra các sai sót. Chúng tôi rất mong sự góp ý của quý đồng nghiệp để lần tái bản sau hoàn thiện hơn.Mọi thông tin xin liên hệ về phòng hành chính Khoa Dược (Điện thoại 02439722745 hoặc qua địa chỉ email: duoclamsangubhn@gmail.com)

          Tham khảo file đính kèm: Hướng dẫn xử trí thoát mạch do hóa trị liệu trên bệnh nhân ung thư (pdf)