HỘI NGHỊ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ U LYMPHO

10/08/2018

Bệnh viện Bạch Mai tổ chức Hội nghị “Chẩn đoán và điều trị U lympho”

1. Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 11/01/2019

2. Địa điểm tổ chức: Bệnh viện Bạch Mai

3. Thành phần tham dự: Dự kiến 300 đại biểu; bao gồm các bác sĩ, KTV, ĐD làm việc tại các cơ sở y tế có liên quan đến chẩn đoán và điều trị U lympho

4. Nội dung Hội nghị: Hội nghị sẽ trình bày về công tác điều trị và NCKH của các chuyên gia trong nước, quốc tế về lĩnh vực chẩn đoán và điều tị U lympho

5. Đăng ký tham dự và viết bài Hội nghị:

Báo cáo có giá trị sẽ được đăng ở tạp chí y học lâm sàng Bệnh viện Bạch Mai (thể lệ xem file đính kèm)

- Thời gian đăng ký tên bài báo cáo (tên bài, tác giả, tóm tắt): trước 01/08/2018

- Thời gian gửi bài toàn văn: trước ngày 01/10/2018

Thông tin chi tiết xin liên hệ: ThS. Phạm Phương Thảo; ĐT 0982.872.289,

email: phamphuongthao.hmu@gmail.com

Thông tin chi tiết xem thêm trong file đính kèm dưới đây:

HỘI NGHỊ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ U LYMPHO (pdf)