HỘI NGHỊ KHOA HỌC ĐIỀU DƯỠNG NĂM 2018

11/06/2018

THÔNG BÁO LẦN 2: HỘI NGHỊ KHOA HỌC ĐIỀU DƯỠNG NĂM 2018

Chủ đề: "Cập nhật kiến thức, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc người bệnh, đào tạo và quản lý điều dưỡng"

1. Thời gian tổ chức Hội nghị: ngày 5/8/2018

2. Địa điểm: Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

3. Thành phần: Điều dưỡng của các bệnh viện trong và ngoài quân đội

4. Nội dung: Công tác chăm sóc người bệnh toàn diện, chăm sóc người bệnh theo chuyên khoa; Công tác đào tạo và quản lý điều dưỡng; Kỹ năng giao tiếp điều dưỡng; Kiểm soát nhiễm khuẩn trong chăm sóc người bệnh

5. Thời hạn gửi bài toàn văn: trước 01/7/2018

  • Các báo cáo viết dưới dạng bài báo khoa học theo đúng thể lệ, gửi đúng thời gian, được phản biện khoa học chấp thuận sẽ đăng tải trong tạp chí Y dược lâm sàng 108 số đặc biệt.
  • Các báo cáo được chọn tình bày tại Hội nghị sẽ được thông báo trực tiếp đến tác giả để chuẩn bị Power Point

6. Địa chỉ đăng ký và gửi bài

Phòng Khoa học Quân sự, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Số 1 Trần Hưng Đạo, Hà Nội; SĐT: 024. 6278. 4126

Email: tapchi108@gmail.com; tapchi108@benhvien108.vn