THÔNG BÁO LẦN 2: HỘI THẢO ĐÀO TẠO UNG THƯ PHỔI VIỆT PHÁP

20/09/2018

1. Thời gian: Từ 07 đến 09 tháng 11 năm 2018

2. Địa điểm: Dự kiến tổ chức tại BV K (cơ sở tân Triều, số 30 Cầu Bươu, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội)

3. Thành phần tham dư: Lãnh đạo BYT, Lãnh đạo các Vụ/Cục của BYT, các nhà quản lý tại các BV/Trung tâm/Khoa Ung Bướu trên toàn quốc, các nghiên cứu viên, các chuyên gia trong nước và quốc tế.

4. Đăng ký tham dự

  • Mọi đăng ký gửi về mail: vnnci2017@gmail.com (mẫu trong file đính kèm)
  • Thời hạn đăng ký: Trước ngày 16/10/2018
  • Thông tin chi tiết liên hệ: CN. Nguyễn Thị Châm - Phòng Hợp tác quốc tế và Nghiên cứu khoa học, SĐT: 0976 924 015

Xem thông tin chi tiết trong file đính kèm:

HỘI THẢO ĐÀO TẠO UNG THƯ PHỔI VIỆT PHÁP (PDF)