HỘI THẢO HÀNG NĂM PHÒNG CHỐNG UNG THƯ TP. HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ 21

14/05/2018

1. Thời gian:

  • 13h30 - 16h30, thứ Tư ngày 05/12/2018

Tập huấn tiền hội thảo về ung thư do BV. Ung Bướu TP. Hồ Chí Minh phối hợp với các chuyên gia đầu ngành quốc tế

  • Thứ Năm (ngày 06/12/2018) và thứ Sáu (ngày 07/12/2018): Hội thảo hàng năm phòng chống Ung thư TP. HCM với các chuyên đề:

- Dịch tễ học, tầm soát, phát hiện sớm ung thư;

- Tổng quát, phổi - lồng ngực, tiêu hóa, ung bướu nhi - niệu dục;

- Tuyến vú, phụ khoa, huyết học, đầu cổ;

- Giải phẫu bệnh, chăm sóc giảm nhẹ, điều dưỡng, kỹ thuật phóng xạ.

2. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Pavillon - Khách sạn Sài Gòn Tân Sơn Nhất

                  198-200-202 Hoàng Văn Thụ, P.9, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM

3. Thể thức bài báo:

  • Toàn văn báo cáo bằng tiếng Việt + tóm tắt tiếng Việt và tiếng Anh; phông chữ Times New Roman 13; khoảng cách các dòng 1,3 line; mỗi bài dài không quá 08 trang A4 (kể cả bảng, biểu, tài liệu tham khảo)
  • Cuối mỗi bài ghi rõ học hàm, học vị, họ tên, địa chỉ, email và SĐT của báo cáo viên.
  • Bài được chọn sẽ đăng trên tạp chí Ung thư học Việt Nam.

Chi tiết tham khảo file đính kèm:

Thông báo số 1 về Hội thảo hàng năm phòng chống ung thư TP. Hồ Chí Minh lần thứ 21 (pdf)