HỘI THẢO KHOA HỌC GIẢI PHẪU BỆNH - TẾ BÀO HỌC VIỆT NAM LẦN THỨ 8

01/06/2018

1. Thời gian: ngày 05 và 06 tháng 10 năm 2018

2. Địa điểm: bệnh viện Trung Ương Quân đội 108

3. Thành phần:

BS, kỹ sư các chuyên ngành GPB - TB và các chuyên ngành liên quan như Ung bướu, Phụ khoa, Niệu khoa, PT thần kinh, Huyết học, Nội tiêu hóa, Ngoại tiêu hóa, Gan mật, CĐHA, Sinh học phân tử... của các bệnh viện trong và ngoài quân đội.

4. Nội dung

Báo cáo tổng quan và nghiên cứu về GPB - TB học và các chuyên ngành có liên quan như Ung bướu, Phụ khoa, Niệu khoa, PT thần kinh, Huyết học, Nội tiêu hóa, Ngoại tiêu hóa, Gan mật, CĐHA, Sinh học phân tử... nhằm phục vụ cho việc chẩn đoán, tiên lượng và điều trị bệnh.

5. Thời hạn đăng ký và thể lệ gửi bài (xem phụ lục trong file đính kèm)

  • Đăng ký tham dự Hội thảo và báo cáo (tên đề tài và tên tác giả) kèm theo sđt liên lạc trước ngày 30/7/2018
  • Gửi toàn văn các bài đăng báo chậm nhất là ngày 30/8/2018

6. Địa chỉ đăng ký và gửi bài:

Phòng Khoa học Quân sự, bệnh viện Trung Ương Quân đội 108.

Số 1, Trần Hưng Đạo, Hà Nội. Điện thoại: 024.6278.4126

Email: tapchi108@gmail.com, tapchi108@benhvien108.vn, trinhtuandung108@gmail.com

Chi tiết xem trong file đính kèm dưới đây:

HỘI THẢO KHOA HỌC GPB - TB HỌC VIỆT NAM LẦN THỨ 8 (pdf)