NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ ĐỢT I

11/10/2018

          Ngày 10/10/2018, bệnh viện Ung Bướu Hà Nội đã tổ chức buổi nghiệm thu đợt I cho 09 đề tài NCKH cấp cơ sở. Hội đồng nghiệm thu do PGS.TS.BS. Lê Văn Quảng – Phó giám đốc bệnh viện K, Chủ nhiệm bộ môn Ung thư trường Đại học Y Hà Nội làm Chủ tịch.

          Các đề tài NCKH được nghiệm thu đợt này phần lớn tập trung nghiên cứu, đánh giá kết quả ứng dụng các phương pháp mới, các kỹ thuật cao trong chẩn đoán và điều trị ung thư tại bệnh viện Ung Bướu Hà Nội. Bên cạnh đó, một số đề tài có hướng nghiên cứu mới sâu vào việc đánh giá, giám sát việc tuân thủ các quy trình chuyên môn, kỹ thuật, hạn chế các sự cố y khoa có thể xảy ra. Các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá cao kết quả nghiên cứu của các chủ nhiệm đề tài, cho rằng đây là những đề tài được đầu tư nghiên cứu bài bản, nghiêm túc, có giá trị thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cũng như quản lý các hoạt động bệnh viện.

          Kết quả Hội đồng nghiệm thu đã nhất trí thông qua toàn bộ 09 đề tài NCKH cấp cơ sở.

          Một số hình ảnh tại buổi báo cáo nghiệm thu:

ThS. Nguyễn Công Bình – Trưởng phòng CĐT đọc quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu

đề tài NCKH cấp cơ sở tại bệnh viện Ung Bướu Hà Nội năm 2018

Báo cáo viên trình bày tại buổi nghiệm thu

Báo cáo viên trình bày tại buổi nghiệm thu

Ban biên tập.