NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ ĐỢT II – 2018

17/10/2018

          Ngày 16/10/2018, bệnh viện Ung Bướu Hà Nội đã tổ chức buổi nghiệm thu đợt II cho 14 đề tài NCKH cấp cơ sở. Hội đồng nghiệm thu do PGS.TS.BS. Lê Văn Quảng – Phó giám đốc bệnh viện K, Chủ nhiệm bộ môn Ung thư trường Đại học Y Hà Nội làm Chủ tịch.

 

TS. Đỗ Quang Trường – Phó giám đốc bệnh viện phát biểu tại buổi nghiệm thu

 

ThS. Nguyễn Công Bình – Trưởng phòng CĐT đọc quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở

tại bệnh viện Ung Bướu Hà Nội năm 2018

          Nổi bật trong buổi nghiệm thu đợt II này là các đề tài liên quan đến công tác cải tiến chất lượng bệnh viện như: đánh giá chất lượng hồ sơ bệnh án, công tác chăm sóc người bệnh của điều dưỡng, khảo sát sự hài lòng của người bệnh đối với dịch vụ khám chữa bệnh tại bệnh viện… Hội đồng nghiệm thu đã nhận xét, đây là những hướng nghiên cứu mới, đưa ra được những giải pháp có ý nghĩa thực tiễn, khả thi góp phần giúp các nhà quản lý bệnh viện xây dựng các kế hoạch nâng cao chất lượng bệnh viện một cách toàn diện, nâng cao sự hài lòng của người sử dụng dịch vụ.

          Kết quả Hội đồng nghiệm thu đã nhất trí thông qua toàn bộ 14 đề tài NCKH cấp cơ sở

 

Báo cáo viên trình bày tại buổi nghiệm thu

Ban biên tập.