QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC ĐỀ TÀI NCKH CẤP CƠ SỞ NĂM 2018

05/11/2018

Phê duyệt kết quả thực hiện của 23 đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2018 (có danh sách kèm theo)

Xem chi tiết trong file đính kèm dưới đây:

QĐ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC ĐỀ TÀI NCKH CẤP CƠ SỞ NĂM 2018 (pdf)