BỆNH VIỆN UNG BƯỚU HÀ NỘI TỔ CHỨC LỚP TẬP HUẤN BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC UNG THƯ 2019

27/05/2019

1. Thời gian: 8h30, ngày 13/6/2019

2. Địa điểm: Hội trường tầng 2, nhà B – Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội

Số 42A phố Thanh Nhàn, quận Hai bà Trung, Hà Nội.

3. Lớp tập huấn: Phụ lục kèm theo công văn

TẬP HUẤN BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC UNG THƯ NĂM 2019 (PDF)