THẨM ĐỊNH XẾP LẠI HẠNG I BỆNH VIỆN UNG BƯỚU HÀ NỘI

04/01/2019

Sáng ngày 04/01/2019, Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội đã đón tiếp đoàn thẩm định xếp lại hạng  I bệnh viện của Sở Y Tế Hà Nội.

Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội được công nhận xếp hạng I theo Quyết định số 7401/QĐ-UBND ngày 04/12/2013 của UBND thành phố Hà Nội.

Mục đích của đoàn là thẩm định lại các điều kiện, tiêu chuẩn bệnh viện hạng I theo qui định Thông tư 23/2005/TT-BYT ngày 25/8/2005 của Bộ Y tế đối với Bệnh viện Ung bướu Hà Nội.

TS.BS Bùi Vinh Quang - Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội

Tiêu chuẩn thẩm định bao gồm 05 nhóm: Nhóm 1: Vị trí, chức năng, nhiệm vụ; Nhóm 2: Qui mô và nội dung hoạt động; Nhóm 3: Cơ cấu lao động và trình độ cán bộ; Nhóm 4: Khả năng chuyên môn kỹ thuật, hiệu quả chất lượng công việc; Nhóm 5: Cơ sở hạ tầng, trang thiết bị.

Sau nửa ngày làm việc khẩn trương và nghiêm túc, đoàn thẩm định đã tổng hợp kết quả và thống nhất Bệnh viện Ung bướu Hà Nội đạt 94/100 điểm, đạt tiêu chuẩn bệnh viện hạng I.

TS. Hoàng Minh Hiền - Trưởng phòng TCCB Sở Y tế Hà Nội kết luận

Với vai trò là bệnh viện chuyên khoa hạng I của thành phố, bệnh viện sẽ tiếp tục đầu tư về cơ sở vật chất, nâng cao trình độ nguồn nhân lực, phát triển các kỹ thuật cao, kỹ thuật mũi nhọn đáp ứng như cầu ngày càng cao của người dân

Ban biên tập