THÔNG BÁO LẦN 3: HỘI THẢO ĐÀO TẠO UNG THƯ PHỔI VIỆT PHÁP

22/10/2018

1. Thời gian: Từ ngày 07 đến 09 tháng 11 năm 2018

2. Địa điểm: Tại bệnh viện K cơ sở Tân Triều

3. Thành phần tham dư: Lãnh đạo BYT, Lãnh đạo các Vụ/Cục của BYT, đại sứ quán Pháp, các nhà quản lý và các bác sỹ tại các BV/Trung tâm/Khoa Ung Bướu trên toàn quốc, các trường Đại học, các nghiên cứu viên, các chuyên gia trong nước và quốc tế.

4. Đăng ký tham dự

  • Mọi đăng ký gửi về mail: vnnci2017@gmail.com (mẫu trong file đính kèm)
  • Thời hạn đăng ký: Trước ngày 30/10/2018
  • Thông tin chi tiết liên hệ: CN. Nguyễn Thị Châm - Phòng Hợp tác quốc tế và Nghiên cứu khoa học, SĐT: 0976 924 015

Xem thông tin chi tiết trong file đính kèm:

THÔNG BÁO LẦN 3: HỘI THẢO ĐÀO TẠO UNG THƯ PHỔI VIỆT PHÁP (PDF)