THÔNG BÁO SỐ 2: HỘI NGHỊ KHOA HỌC UNG THƯ QUỐC TẾ

26/09/2018

1. Thời gian: Thứ Bảy, ngày 12/01/2019

2. Địa điểm: Hội trường bệnh viện, tầng 3, trung tâm Ung Bướu, số 261 - Phùng Hưng - Phúc La - Hà Đông - Hà Nội

3. Thời gian gửi đăng ký tham dự: Trước ngày 05/10/2018

4. Thời gian gửi báo cáo toàn văn: Trước ngày 05/11/2018

5. Thời gian gửi bài toàn văn tiếng Anh: Trước ngày 15/11/2018

6. Nội dung: Báo cáo các công trình nghiên cứu thuộc lĩnh vực Chẩn đoán và Điều trị Ung thư

  • Thể thức bài báo cáo và đăng ký tham dự Hội nghị (xem phụ lục đính kèm).
  • Đăng ký tham dự và báo cáo khoa học toàn văn kèm file mềm gửi qua email theo địa chỉ: giaovu103@yahoo.com.vn hoặc gửi trực tiếp về Ban Khoa học Quân sự, BV Quân Y 103, số 261 Phùng Hưng, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội.
  • Mọi chi tiết xin liên hệ: Ban Khoa học Quân sự - Bệnh viện Quân Y 103, ĐT: 0989 194 189.

Tham khảo file đính kèm:

Thông báo số 2: Hội nghị khoa học Ung thư Quốc tế (pdf)