THÔNG BÁO SỐ 3: HỘI NGHỊ PHÒNG CHỐNG UNG THƯ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LẦN III NĂM 2019

29/01/2019

1. Thời gian: 25 - 26/04/2019.

2. Địa điểm: Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng - Tổ 28, Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng.

3. Thể thức: (Xem chi tiết trong thông báo đính kèm).

4. Thời gian đăng ký tham dự và gửi báo cáo:

- Đăng ký tên đề tài, tác giả, báo cáo viên đồng thời gửi bài toàn văn: gia hạn thời gian đến trước ngày 20/02/2019

- Đăng ký tham dự: Trước ngày 15/03/2019

5. Địa chỉ gửi đăng ký tham dự và gửi báo cáo về Ban Tổ chức:

- Phòng Kế hoạch tổng hợp: bvubdn.khth@gmail.com

- TS. BS. Nguyễn Phạm Thanh Nhân - Trưởng phòng KHTH

SĐT: 0236.3717.114 - 0906.568.871

Email: nhannpt@yahoo.com

TB số 3: Hội nghị phòng chống ung thư Thành phố Đà Nẵng lần III năm 2019 (pdf)