Slogan

Đào tạo

KẾ HOẠCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA ĐÀO TẠO LIÊN TỤC CHUYÊN NGÀNH UNG BƯỚU NĂM 2021

KẾ HOẠCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA ĐÀO TẠO LIÊN TỤC CHUYÊN NGÀNH UNG BƯỚU NĂM 2021

Căn cứ Kế hoạch đào tạo liên tục năm 2021 số 519/KH-BVUB ngày 11 tháng 3 năm 2021 của bệnh viện Ung Bướu Hà Nội và nhu cầu đào tạo của các cơ sở y tế và học viên. Nhằm đáp ứng nhu cầu trang bị kiến thức, kỹ năng, nâng cao ...
KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU HÀ NỘI NĂM 2021

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU HÀ NỘI NĂM 2021

Nhằm mục tiêu đào tạo bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ; cập nhật kiến thức y khoa liên tục; đào tạo chuyển giao kỹ thuật; đào tạo theo nhiệm vụ chỉ đạo tuyến và các khóa đào tạo khác về chuyên ngành Ung bướu cho các nhân viên y ...