Slogan

Đào tạo

KẾ HOẠCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA ĐÀO TẠO LIÊN TỤC CHUYÊN NGÀNH UNG BƯỚU NĂM 2022

KẾ HOẠCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA ĐÀO TẠO LIÊN TỤC CHUYÊN NGÀNH UNG BƯỚU NĂM 2022

Căn cứ Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 09/8/2013 của Bộ Y tế về hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế; Căn cứ Thông tư số 26/2020/TT-BYT ngày 28/12/2020 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 22/2013/TT-BYT ngày 09 tháng 8 ...
KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU HÀ NỘI NĂM 2022

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU HÀ NỘI NĂM 2022

Nhằm đào tạo bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ; cập nhật kiến thức y khoa liên tục; đào tạo chuyển giao kỹ thuật; đào tạo theo nhiệm vụ chỉ đạo tuyến và các khóa đào tạo khác về chuyên ngành Ung bướu cho các nhân viên y tế công ...
KHÓA ĐÀO TẠO: KỸ THUẬT CHỤP CLVT TRONG THỰC HÀNH LÂM SÀNG

KHÓA ĐÀO TẠO: KỸ THUẬT CHỤP CLVT TRONG THỰC HÀNH LÂM SÀNG

Khóa đào tạo: Kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính trong thực hành lâm sàng Thời gian: 14/04/2021 - 22/04/2021 Nội dung chi tiết: Truy cập đường link Kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính trong thực hành lâm sàng
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC: CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH UNG THƯ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC: CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH UNG THƯ

Khóa đào tạo: "Chăm sóc người bệnh ung thư" Đối tượng: Điều dưỡng Thời gian: 06/04/2021 - 13/0/2021 Nội dung chi tiết: Truy cập đường link Chăm sóc người bệnh ung thư
KẾ HOẠCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA ĐÀO TẠO LIÊN TỤC CHUYÊN NGÀNH UNG BƯỚU NĂM 2021

KẾ HOẠCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA ĐÀO TẠO LIÊN TỤC CHUYÊN NGÀNH UNG BƯỚU NĂM 2021

Căn cứ Kế hoạch đào tạo liên tục năm 2021 số 519/KH-BVUB ngày 11 tháng 3 năm 2021 của bệnh viện Ung Bướu Hà Nội và nhu cầu đào tạo của các cơ sở y tế và học viên. Nhằm đáp ứng nhu cầu trang bị kiến thức, kỹ năng, nâng cao ...
KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU HÀ NỘI NĂM 2021

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU HÀ NỘI NĂM 2021

Nhằm mục tiêu đào tạo bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ; cập nhật kiến thức y khoa liên tục; đào tạo chuyển giao kỹ thuật; đào tạo theo nhiệm vụ chỉ đạo tuyến và các khóa đào tạo khác về chuyên ngành Ung bướu cho các nhân viên y ...