Slogan

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU HÀ NỘI NĂM 2021

Nhằm mục tiêu đào tạo bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ; cập nhật kiến thức y khoa liên tục; đào tạo chuyển giao kỹ thuật; đào tạo theo nhiệm vụ chỉ đạo tuyến và các khóa đào tạo khác về chuyên ngành Ung bướu cho các nhân viên y tế công tác tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, các cơ sở y tế khác và cá nhân có nhu cầu, Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội xây dựng kế hoạch đào tạo liên tục (ĐTLT) năm 2021 cho các nhân viên y tế với nội dung cụ thể như sau:

1. Tổ chức các khóa đào tạo liên tục tại bệnh viện

1.1.  Đối tượng đào tạo:

- Bác sĩ, điều dưỡng, kĩ thuật viên.

- Đối tượng đào tạo cụ thể tùy theo từng chương trình đào tạo.

1.2. Địa điểm và hình thức tổ chức đào tạo:

Các khóa đào tạo liên tục được tổ chức học tập trung tại bệnh viện Ung Bướu Hà Nội hoặc trực tuyến.

1.3. Thời gian tổ chức và số lượng học viên tham gia đào tạo:

- Mở 30 khóa đào tạo với các chương trình đã được phê duyệt vào Quý II, III, IV năm 2021.

- Chi tiết các khóa học trong Phụ lục I ban hành kèm theo Kế hoạch này.

2. Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm khoa học và các hình thức quy đổi thời gian đào tạo liên tục

- Tổ chức các buổi hội nghị, hội thảo, sinh hoạt khoa học, tọa đàm khoa học, nghiên cứu khoa học tạo điều kiện cho các nhân viên y tế tham dự. Thời gian và nội dung cụ thể trong Phụ lục II ban hành kèm theo Kế hoạch này.

- Cử cán bộ bệnh viện tham gia hội nghị khoa học, sinh hoạt khoa học, nghiên cứu khoa học hoặc các khóa đào tạo chuyên môn nghiệp vụ khác phù hợp với chuyên môn của bệnh viện do các đơn vị khác tổ chức.

Chi tiết các chương trình đào tạo trong năm 2021 phụ lục I,II tại đường link sau:
KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC THEO CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC NĂM 2021
Share: