Slogan

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU HÀ NỘI NĂM 2022

Nhằm đào tạo bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ; cập nhật kiến thức y khoa liên tục; đào tạo chuyển giao kỹ thuật; đào tạo theo nhiệm vụ chỉ đạo tuyến và các khóa đào tạo khác về chuyên ngành Ung bướu cho các nhân viên y tế công tác tại Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội, các cơ sở y tế khác và cá nhân có nhu cầu, Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội xây dựng kế hoạch đào tạo liên tục (ĐTLT) năm 2022 cho các nhân viên y tế với nội dung cụ thể như sau:
 

1. Tổ chức các khóa đào tạo liên tục tại bệnh viện

1.1.  Đối tượng đào to:

- Bác sĩ, điều dưỡng, kĩ thuật viên…

- Đối tượng đào tạo cụ thể theo từng chương trình đào tạo.

1.4. Địa điểm và hình thức tổ chức đào tạo:

Các khóa đào tạo liên tục được tổ chức học tập trung tại bệnh viện Ung Bướu Hà Nội hoặc trực tuyến.

1.5. Thời gian tổ chức và số lượng học viên tham gia đào tạo:

- Mở 21 khóa đào tạo với các chương trình đã được phê duyệt vào Quý II, III, IV năm 2022.

- Chi tiết các khóa học: tại đây.

 

2. Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm khoa học và các hình thức quy đổi thời gian đào tạo liên tục

- Tổ chức các buổi hội nghị, hội thảo, sinh hoạt khoa học, tọa đàm khoa học, nghiên cứu khoa học tạo điều kiện cho các nhân viên y tế trong và ngoài bệnh viện tham dự. Thời gian và nội dung cụ thể trong Phụ lục II ban hành kèm theo Kế hoạch này.

- Cử cán bộ bệnh viện tham gia hội nghị khoa học, sinh hoạt khoa học, nghiên cứu khoa học hoặc các khóa đào tạo chuyên môn nghiệp vụ khác phù hợp với chuyên môn của bệnh viện do các đơn vị khác tổ chức.

 

Share: