Slogan

KHÓA ĐÀO TẠO: KỸ THUẬT CHỤP CLVT TRONG THỰC HÀNH LÂM SÀNG

Khóa đào tạo: Kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính trong thực hành lâm sàng
Thời gian: 14/04/2021 - 22/04/2021
Nội dung chi tiết: Truy cập đường link Kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính trong thực hành lâm sàng
Share: