Slogan

Đấu thầu - Mua sắm

MỜI KIỂM TRA SỬA CHỮA HỆ THỐNG CHỤP CẮT LỚP 64 LÁT/VÒNG QUAY MODEL: OPTIMA CT660; HÃNG SẢN XUẤT: GE HEALTHCARE

MỜI KIỂM TRA SỬA CHỮA HỆ THỐNG CHỤP CẮT LỚP 64 LÁT/VÒNG QUAY MODEL: OPTIMA CT660; HÃNG SẢN XUẤT: GE HEALTHCARE

Mời kiểm tra sửa chữa Hệ thống chụp cắt lớp 64 lát/vòng quay Model: Optima CT660; Hãng sản xuất: GE Healthcare, chi tiết tại đây
ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ THẨM ĐỊNH GIÁ GÓI THẦU:

ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ THẨM ĐỊNH GIÁ GÓI THẦU: "MAY ĐỒ VẢI CHUYÊN MÔN VÀ TRANG PHỤC NHÂN VIÊN Y TẾ NĂM 2023"

Đề nghị báo giá thẩm định giá thầu gói thầu: “May đồ vải chuyên môn và trang phục nhân viên y tế năm 2023”, chi tiết tại đây
YÊU CẦU BÁO GIÁ DỊCH VỤ TƯ VẤN LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU (E-HSMT) VÀ ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU (E-HSDT) GÓI THẤU: BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG CHỤP CẮT LỚP 64 LÁT/VÒNG QUAY MODEL: OPTIMA CT660; HÃNG SẢN XUẤT: GE HEALTHCARE

YÊU CẦU BÁO GIÁ DỊCH VỤ TƯ VẤN LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU (E-HSMT) VÀ ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU (E-HSDT) GÓI THẤU: BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG CHỤP CẮT LỚP 64 LÁT/VÒNG QUAY MODEL: OPTIMA CT660; HÃNG SẢN XUẤT: GE HEALTHCARE

Yêu cầu báo giá dịch vụ tư vấn lập Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) và Đánh giá Hồ sơ dự thầu (E-HSDT) gói thầu: "Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống chụp cắt lớp 64 lát/vòng quay Model: Optima CT660; Hãng sản xuất GE Healthcare, chi tiết tại đây 
YÊU CẦU BÁO GIÁ DỊCH VỤ TƯ VẤN LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU (E-HSMT) VÀ ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU (E-HSDT) GÓI THẦU:

YÊU CẦU BÁO GIÁ DỊCH VỤ TƯ VẤN LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU (E-HSMT) VÀ ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU (E-HSDT) GÓI THẦU: "THAY THẾ LINH KIỆN CHO MÁY CHỤP CỘNG HƯỞNG TỪ 1.5TESLA MODEL: MAGNETTOM ESSENZA; HÃNG SẢN XUẤT: SIEMENS".

Yêu cầu báo giá dịch vụ tư vấn lập Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) và Đánh giá Hồ sơ dự thầu (E-HSDT) gói thầu: "Thay thế linh kiện cho máy chụp cộng hưởng từ 1.5 Tesla Model: Magnettom Essenza; hãng sản xuất: Siemens.", chi tiết tại đây
YÊU CẦU BÁO GIÁ SỬA CHỮA DÂY NỘI KHÍ PHẾ QUẢN EB-1575K SỐ MÁY H121142 SỬ DỤNG TẠI KHOA NỘI SOI - THĂM DÒ CHỨC NĂNG

YÊU CẦU BÁO GIÁ SỬA CHỮA DÂY NỘI KHÍ PHẾ QUẢN EB-1575K SỐ MÁY H121142 SỬ DỤNG TẠI KHOA NỘI SOI - THĂM DÒ CHỨC NĂNG

Yêu cầu báo giá sửa chữa dây nội soi khí phế quản EB-1575K số máy H121142 sử dụng tại khoa Nội soi - thăm dò chức năng, chi tiết tại đây
YÊU CẦU BÁO GIÁ DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH VÀ KIỂM XẠ PHÒNG CHO THIẾT BỊ BỨC XẠ VÀ GHI ĐO BỨC XẠ

YÊU CẦU BÁO GIÁ DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH VÀ KIỂM XẠ PHÒNG CHO THIẾT BỊ BỨC XẠ VÀ GHI ĐO BỨC XẠ

Yêu cầu báo giá dịch vụ kiểm định và kiểm xạ phòng cho thiết bị bức xạ và ghi đo bức xạ, chi tiết tại đây
YÊU CẦU BÁO GIÁ DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH VÀ KIỂM XẠ PHÒNG CHO THIẾT BỊ BỨC XẠ VÀ GHI ĐO BỨC XẠ

YÊU CẦU BÁO GIÁ DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH VÀ KIỂM XẠ PHÒNG CHO THIẾT BỊ BỨC XẠ VÀ GHI ĐO BỨC XẠ

Yêu cầu báo giá dịch vụ kiểm định và kiểm xạ phòng cho thiết bị bức xạ và ghi đo bức xạ, chi tiết tại đây
YÊU CẦU BÁO GIÁ LIỀU KẾ CÁ NHÂN TRANG BỊ CHO NHÂN VIÊN BỨC XẠ TRONG Y TẾ

YÊU CẦU BÁO GIÁ LIỀU KẾ CÁ NHÂN TRANG BỊ CHO NHÂN VIÊN BỨC XẠ TRONG Y TẾ

Yêu cầu báo giá liều kế cá nhân trang bị cho nhân viên bức xạ trong y tế, chi tiết tại đây
ĐỀ NGHỊ GỬI BÁO GIÁ CHI PHÍ THẨM ĐỊNH GIÁ CHO GÓI THẦU:

ĐỀ NGHỊ GỬI BÁO GIÁ CHI PHÍ THẨM ĐỊNH GIÁ CHO GÓI THẦU: "CUNG CẤP NƯỚC UỐNG ĐÓNG BÌNH CHO NGƯỜI BỆNH VÀ NHÂN VIÊN Y TẾ NĂM 2024"

Đề nghị gửi báo giá chi phí thẩm định giá cho gói thầu: "Cung cấp nước uống đóng bình cho người bệnh và nhân viên y tế năm 2024", chi tiết tại đây 
ĐỀ NGHỊ GỬI BÁO GIÁ CHI PHÍ THẨM ĐỊNH GIÁ CHO GÓI THẦU:

ĐỀ NGHỊ GỬI BÁO GIÁ CHI PHÍ THẨM ĐỊNH GIÁ CHO GÓI THẦU: "TRANG TRÍ CÂY HOA TRONG KHUÔN VIÊN BỆNH VIỆN NĂM 2024"

Đề nghị gửi báo giá chi phí thẩm định giá cho gói thầu: "Trang trí cây hoa trong khuôn viên bệnh viện năm 2024", chi tiết tại đây
YÊU CẦU BÁO GIÁ DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ CHO CÁC MÁY SIÊU ÂM NĂM 2023 (LẦN 2)

YÊU CẦU BÁO GIÁ DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ CHO CÁC MÁY SIÊU ÂM NĂM 2023 (LẦN 2)

Yêu cầu báo giá dịch vụ thẩm địch giá cho các máy siêu âm năm 2023 (Lần 2), chi tiết tại đây 
YÊU CẦU BÁO GIÁ DỊCH VỤ TƯ VẤN THẨM TRA CẤU HÌNH, TÍNH NĂNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ DỰ TOÁN MUA SẮM CHO CÁC MÁY SIÊU ÂM NĂM 2023 (LẦN 2)

YÊU CẦU BÁO GIÁ DỊCH VỤ TƯ VẤN THẨM TRA CẤU HÌNH, TÍNH NĂNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ DỰ TOÁN MUA SẮM CHO CÁC MÁY SIÊU ÂM NĂM 2023 (LẦN 2)

yêu cầu báo giá dịch vụ tư vấn thẩm tra cấu hình, tỉnh năng thông số kỹ thuật và dự toán mua sắm cho các máy siêu âm năm 2023 (Lần 2), chi tiết tại đây