Đang hiển thị 862003822068814942.
Slogan

Đấu thầu - Mua sắm

Yêu cầu báo giá dịch vụ tư vấn lập Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) và Đánh giá hồ sơ dự thầu (E- HSDT) gói thầu: bảo trì, bảo dưỡng và thay thế vật tư hệ thống máy máy gia tốc tuyến tính Varian năm 2024

Yêu cầu báo giá dịch vụ tư vấn lập Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) và Đánh giá hồ sơ dự thầu (E- HSDT) gói thầu: bảo trì, bảo dưỡng và thay thế vật tư hệ thống máy máy gia tốc tuyến tính Varian năm 2024

Yêu cầu báo giá dịch vụ tư vấn lập Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) và Đánh giá hồ sơ dự thầu (E- HSDT) gói thầu: bảo trì, bảo dưỡng và thay thế vật tư hệ thống máy máy gia tốc tuyến tính Varian năm 2024, tại đây
 Yêu cầu báo giá dịch vụ thẩm định giá: bảo trì, bảo dưỡng và thay thế vật tư hệ thống máy máy gia tốc tuyến tính Varian năm 2024

Yêu cầu báo giá dịch vụ thẩm định giá: bảo trì, bảo dưỡng và thay thế vật tư hệ thống máy máy gia tốc tuyến tính Varian năm 2024

 Yêu cầu báo giá dịch vụ thẩm định giá: bảo trì, bảo dưỡng và thay thế vật tư hệ thống máy máy gia tốc tuyến tính Varian năm 2024 tại đây
Yêu cầu báo giá dịch vụ tư vấn thẩm tra cấu hình, tính năng thông số kỹ thuật và dự toán mua sắm trang thiết bị y tế năm 2024

Yêu cầu báo giá dịch vụ tư vấn thẩm tra cấu hình, tính năng thông số kỹ thuật và dự toán mua sắm trang thiết bị y tế năm 2024

Yêu cầu báo giá dịch vụ tư vấn thẩm tra cấu hình, tính năng thông số kỹ thuật và dự toán mua sắm trang thiết bị y tế năm 2024, chi tiết tại đây
Yêu cầu báo giá dịch vụ tư vấn lập cấu hình, tính năng thông số kỹ thuật và dự toán mua sắm trang thiết bị y tế năm 2024

Yêu cầu báo giá dịch vụ tư vấn lập cấu hình, tính năng thông số kỹ thuật và dự toán mua sắm trang thiết bị y tế năm 2024

Yêu cầu báo giá dịch vụ tư vấn lập cấu hình, tính năng thông số kỹ thuật và dự toán mua sắm trang thiết bị y tế năm 2024, chi tiết tại đây
Yêu cầu báo giá dịch vụ tư vấn lập cấu hình, tính năng thông số kỹ thuật và dự toán mua sắm: Mua máy siêu âm cho khoa Chẩn đoán hình ảnh

Yêu cầu báo giá dịch vụ tư vấn lập cấu hình, tính năng thông số kỹ thuật và dự toán mua sắm: Mua máy siêu âm cho khoa Chẩn đoán hình ảnh

Yêu cầu báo giá dịch vụ tư vấn lập cấu hình, tính năng thông số kỹ thuật và dự toán mua sắm: Mua máy siêu âm cho khoa Chẩn đoán hình ảnh, chi tiết tại đây
Yêu cầu báo giá dịch vụ thẩm định giá: “sửa chữa, thay thế vật tư cho 04 máy siêu âm sử dụng tại khoa Chẩn đoán hình ảnh.”

Yêu cầu báo giá dịch vụ thẩm định giá: “sửa chữa, thay thế vật tư cho 04 máy siêu âm sử dụng tại khoa Chẩn đoán hình ảnh.”

Yêu cầu báo giá dịch vụ thẩm định giá: “sửa chữa, thay thế vật tư cho 04 máy siêu âm sử dụng tại khoa Chẩn đoán hình ảnh.” , chi tiết tại đây
Yêu cầu báo giá sửa chữa, bảo trì cho hệ thống máy chụp cộng hưởng từ 1.5 Tesla Model: Magnetom Essenza; Hãng sản xuất: Siement.

Yêu cầu báo giá sửa chữa, bảo trì cho hệ thống máy chụp cộng hưởng từ 1.5 Tesla Model: Magnetom Essenza; Hãng sản xuất: Siement.

Yêu cầu báo giá sửa chữa, bảo trì cho hệ thống máy chụp cộng hưởng từ 1.5 Tesla Model: Magnetom Essenza; Hãng sản xuất: Siement. Chi tiết tại đây 
YÊU CẦU BÁO GIÁ MUA CÔNG CỤ DỤNG CỤ INOX CHO KHOA NGOẠI VÚ - PHỤ KHOA CHĂM SÓC GIẢM NHẸ

YÊU CẦU BÁO GIÁ MUA CÔNG CỤ DỤNG CỤ INOX CHO KHOA NGOẠI VÚ - PHỤ KHOA CHĂM SÓC GIẢM NHẸ

Yêu cầu báo giá mua công cụ dụng cụ Inox cho Khoa Ngoại vú - Phụ khoa và khoa Chăm sóc giảm nhẹ, chi tiết tại đây
YÊU CẦU MỜI KIỂM TRA SỬA CHỮA, THAY THẾ VẬT TƯ CHO MÁY XỬ LÝ MÔ TẾ BÀO TỰ ĐỘNG

YÊU CẦU MỜI KIỂM TRA SỬA CHỮA, THAY THẾ VẬT TƯ CHO MÁY XỬ LÝ MÔ TẾ BÀO TỰ ĐỘNG

Yêu cầu mời kiểm tra sửa chữa, thay thế vật tư cho máy xử lý mô tế bào tự động, chi tiết tại đây
Yêu cầu báo giá dịch vụ tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu: Cung cấp mực in và linh kiện máy in năm 2024

Yêu cầu báo giá dịch vụ tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu: Cung cấp mực in và linh kiện máy in năm 2024

Yêu cầu báo giá dịch vụ tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu: Cung cấp mực in và linh kiện máy in năm 2024, chi tiết tại đây
YÊU CẦU BÁO GIÁ DỊCH VỤ TƯ VẤN THẨM ĐỊNH HSMT VÀ THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU: CUNG CẤP MỰC IN VÀ LINH KIỆN MÁY IN NĂM 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ DỊCH VỤ TƯ VẤN THẨM ĐỊNH HSMT VÀ THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU: CUNG CẤP MỰC IN VÀ LINH KIỆN MÁY IN NĂM 2024

Yêu cầu báo giá dịch vụ tư vấn Thẩm định HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp mực in và linh kiện máy in năm 2024, chi tiết tại đây
Yêu cầu báo giá thẩm định giá:

Yêu cầu báo giá thẩm định giá: "Sửa chữa, bảo trì bảo dưỡng thay thế vật tư cho máy cắt lạnh"

Yêu cầu báo giá thẩm định giá: "Sửa chữa, bảo trì bảo dưỡng thay thế vật tư cho máy cắt lạnh", chi tiết tại đây