Slogan

Đấu thầu - Mua sắm

MỜI CHÀO GIÁ DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ TRONG Y TẾ

MỜI CHÀO GIÁ DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ TRONG Y TẾ

Mời chào giá dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ trong y tế, chi tiết tại đây
MỜI CHÀO GIÁ BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG MÁY CHỤP MẠCH SỐ HÓA XÓA NỀN BRANSIST ALEXA

MỜI CHÀO GIÁ BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG MÁY CHỤP MẠCH SỐ HÓA XÓA NỀN BRANSIST ALEXA

Mời chào giá bảo trì, bảo dưỡng máy chụp mạch số hóa xóa nền Bransist Alexa, chi tiết tại đây
MỜI CHÀO GIÁ MUA BẢO HIỂM THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ CHO HỆ THỐNG CHỤP CỘNG HƯỞNG TỪ 1.5 TESLA

MỜI CHÀO GIÁ MUA BẢO HIỂM THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ CHO HỆ THỐNG CHỤP CỘNG HƯỞNG TỪ 1.5 TESLA

Mời chào giá mua bảo hiểm thiết bị điện tử cho hệ thống chụp cộng hưởng từ 1.5 TESLA , chi tiết tại đây
MỜI ĐƠN VỊ LẬP ĐỀ CƯƠNG VÀ DỰ TOÁN CHI TIẾT GÓI THẦU MUA SẮM MÁY TÍNH VÀ MÁY IN (LẦN 2)

MỜI ĐƠN VỊ LẬP ĐỀ CƯƠNG VÀ DỰ TOÁN CHI TIẾT GÓI THẦU MUA SẮM MÁY TÍNH VÀ MÁY IN (LẦN 2)

Mời đơn vị lập Đề cương và dự toán chi tiết gói thầu mua sắm máy tính và máy in (lần 2), chi tiết tại đây
LẤY BẢO GIÁ DỊCH VỤ THUÊ PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ

LẤY BẢO GIÁ DỊCH VỤ THUÊ PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ

Mời báo giá dịch vụ thuê phần mềm quản lý nhân sự, chi tiết tại đây
MỜI CHÀO CẤU HÌNH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ (LẦN 2)

MỜI CHÀO CẤU HÌNH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ (LẦN 2)

Mời chào cấu hình, chào giá trang thiết bị y tế, chi tiết tại đây
MỜI CHÀO CẤU HÌNH MÁY SIÊU ÂM (LẦN 2)

MỜI CHÀO CẤU HÌNH MÁY SIÊU ÂM (LẦN 2)

Mời chào cấu hình máy siêu âm (lần 2), chi tiết tại đây
MỜI CHÀO GIÁ SỬA CHỮA MÁY XQUANG MAMO

MỜI CHÀO GIÁ SỬA CHỮA MÁY XQUANG MAMO

Mời chào giá, sửa chữa máy Xquang mamo, chi tiết tại đây
MỜI BÁO GIÁ HỆ THỐNG PHẦN MỀM BỆNH ÁN ĐIỆN TỬ (EMR) (LẦN 2)

MỜI BÁO GIÁ HỆ THỐNG PHẦN MỀM BỆNH ÁN ĐIỆN TỬ (EMR) (LẦN 2)

Mời báo giá hệ thống phần mềm bệnh án điện tử (EMR) (lần 2), chi tiết tại đây
MỜI THAM GIA TƯ VẤN LẬP ĐỀ CƯƠNG VÀ DỰ TOÁN CHI TIẾT GÓI THẦU MUA SẮM MÁY TÍNH VÀ MÁY IN CỦA BỆNH VIỆN UNG BƯỚU HÀ NỘI

MỜI THAM GIA TƯ VẤN LẬP ĐỀ CƯƠNG VÀ DỰ TOÁN CHI TIẾT GÓI THẦU MUA SẮM MÁY TÍNH VÀ MÁY IN CỦA BỆNH VIỆN UNG BƯỚU HÀ NỘI

Mời tham gia tư vấn lập Đề cương và dự toán chi tiết gói thầu mua sắm máy tính và máy in của Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội, chi tiết tại đây
MỜI CHÀO GIÁ MUA BẢO HIỂM THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ CHO HỆ THỐNG MÁY PET/CT NĂM 2023

MỜI CHÀO GIÁ MUA BẢO HIỂM THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ CHO HỆ THỐNG MÁY PET/CT NĂM 2023

Mời chào giá mua bảo hiểm thiết bị điện tử cho hệ thống máy PET/CT năm 2023, chi tiết tại đây
MỜI CHÀO GIÁ BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG  MÁY CHỤP CỘNG HƯỞNG TỪ MAGNETOM ESSENZA 1.5TESLA (LẦN 2)

MỜI CHÀO GIÁ BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG MÁY CHỤP CỘNG HƯỞNG TỪ MAGNETOM ESSENZA 1.5TESLA (LẦN 2)

Mời chào giá bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy chụp cộng hưởng từ Magnetom Essenza 1.5Tesla (Lần 2), chi tiết tại đây