Slogan

Đấu thầu - Mua sắm

MỜI CHÀO GIÁ TƯ VẤN THẨM ĐỊNH HỒ SƠ MỜI THẦU VÀ THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU CHO GÓI THẦU THAY THẾ VẬT TƯ SỬA CHỮA HỆ THỐNG MÁY CHỤP CỘNG HƯỞNG TỪ SIGNA HDTX 1.5T

MỜI CHÀO GIÁ TƯ VẤN THẨM ĐỊNH HỒ SƠ MỜI THẦU VÀ THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU CHO GÓI THẦU THAY THẾ VẬT TƯ SỬA CHỮA HỆ THỐNG MÁY CHỤP CỘNG HƯỞNG TỪ SIGNA HDTX 1.5T

Mời tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Thay thế vật tư, sửa chữa hệ thống máy chụp cộng hưởng từ  Signa HDTX 1.5T" , chi tiết tại đây
MỜI CHÀO GIÁ TƯ VẤN LẬP HSMT VÀ ĐÁNH GIÁ HSDT GÓI THẦU THAY THẾ VẬT TƯ SỬA CHỮA HỆ THỐNG  MÁY CHỤP CỘNG HƯỞNG TỪ SIGNA HDTX 1.5T

MỜI CHÀO GIÁ TƯ VẤN LẬP HSMT VÀ ĐÁNH GIÁ HSDT GÓI THẦU THAY THẾ VẬT TƯ SỬA CHỮA HỆ THỐNG MÁY CHỤP CỘNG HƯỞNG TỪ SIGNA HDTX 1.5T

Mời chào giá tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu cho gói thầu: thay thế vật tư, sửa chữa hệ thống máy chụp cộng hưởng từ  Signa HDTX 1.5T , chi tiết tại đây
MỜI CHÀO GIÁ THẨM ĐỊNH GIÁ:

MỜI CHÀO GIÁ THẨM ĐỊNH GIÁ:

Mời chào giá thẩm định giá: "Sửa chữa, thay thế vật tư máy chụp cộng hưởng từ Magnetom Esenza 1.5 Tesla", chi tiết tại đây
MỜI CHÀO THẨM ĐỊNH GIÁ HẠNG MỤC:

MỜI CHÀO THẨM ĐỊNH GIÁ HẠNG MỤC:

Mời chào thẩm định giá cho hạng mục: "Mua sắm, nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu triển khai bệnh án điện tử của Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội", chi tiết tại đây
MỜI CHÀO GIÁ SỬA CHỮA, THAY THẾ VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

MỜI CHÀO GIÁ SỬA CHỮA, THAY THẾ VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Mời chào giá sửa chữa, thay thế vật tư trang thiết bị y tế, chi tiết tại đây
MỜI CHÀO THẨM ĐỊNH GIÁ:

MỜI CHÀO THẨM ĐỊNH GIÁ: "MUA SẮM, NÂNG CẤP CƠ SỞ HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU TRIỂN KHAI BỆNH ÁN ĐIỆN TỬ CỦA BỆNH VIỆN UNG BƯỚU HÀ NỘI

Mời chào thẩm định giá cho hạng mục: "Mua sắm, nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu triển khai bệnh án điện tử của Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội", chi tiết tại đây
MỜI TƯ VẤN THẨM ĐỊNH HSMT VÀ THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU THUÊ HỆ THỐNG PHẦN MỀM LƯU TRỮ VÀ TRUYỀN TẢI HÌNH ẢNH  Y TẾ RIS - PACS

MỜI TƯ VẤN THẨM ĐỊNH HSMT VÀ THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU THUÊ HỆ THỐNG PHẦN MỀM LƯU TRỮ VÀ TRUYỀN TẢI HÌNH ẢNH Y TẾ RIS - PACS

Mời tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu thuê Hệ thống phần mềm lưu trữ và truyền tải hình ảnh y tế RIS - PACS, chi tiết tại đây
MỜI CHÀO GIÁ TƯ VẤN LẬP HSMT VÀ ĐÁNH GIÁ HSDT GÓI THẦU THUÊ HỆ THỐNG PHẦN MỀM LƯU TRỮ VÀ TRUYỀN TẢI HÌNH ẢNH Y TẾ RIS - PACS

MỜI CHÀO GIÁ TƯ VẤN LẬP HSMT VÀ ĐÁNH GIÁ HSDT GÓI THẦU THUÊ HỆ THỐNG PHẦN MỀM LƯU TRỮ VÀ TRUYỀN TẢI HÌNH ẢNH Y TẾ RIS - PACS

Mời chào giá tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu cho gói thầu: Thuê hệ thống phần mềm lưu trữ và truyển tải hình ảnh y tế RIS-PACS , chi tiết tại đây
MỜI CHÀO GIÁ TƯ VẤN LẬP HSMT VÀ ĐÁNH GIÁ HSDT GÓI THẦU THAY THẾ VẬT TƯ VÀ BẢO TRÌ BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG MÁY CHỤP CLVT REVOLUTION EVO

MỜI CHÀO GIÁ TƯ VẤN LẬP HSMT VÀ ĐÁNH GIÁ HSDT GÓI THẦU THAY THẾ VẬT TƯ VÀ BẢO TRÌ BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG MÁY CHỤP CLVT REVOLUTION EVO

Mời chào giá tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu cho gói thầu: thay thế vật tư và bảo trì bảo dưỡng hệ thống máy chụp cắt lớp vi tính Revolution Evo, chi tiết tại đây
MỜI CHÀO GIÁ XI LANH HÚT MẢNH CẮT SỬ DỤNG TRONG PHẪU THUẬT NỘI SOI

MỜI CHÀO GIÁ XI LANH HÚT MẢNH CẮT SỬ DỤNG TRONG PHẪU THUẬT NỘI SOI

Mời chào giá xi lanh hút mảnh cắt sử dụng trong phẫu thuật nội soi, chi tiết tại đây