Slogan

ĐỀ NGHỊ GỬI BÁO GIÁ CHI PHÍ THẨM ĐỊNH GIÁ CHO GÓI THẦU: "CUNG CẤP NƯỚC UỐNG ĐÓNG BÌNH CHO NGƯỜI BỆNH VÀ NHÂN VIÊN Y TẾ NĂM 2024"

Đề nghị gửi báo giá chi phí thẩm định giá cho gói thầu: "Cung cấp nước uống đóng bình cho người bệnh và nhân viên y tế năm 2024", chi tiết tại đây 
Share: