Slogan

ĐỀ NGHỊ GỬI BÁO GIÁ CHI PHÍ THẨM ĐỊNH GIÁ CHO GÓI THẦU: "TRANG TRÍ CÂY HOA TRONG KHUÔN VIÊN BỆNH VIỆN NĂM 2024"

Đề nghị gửi báo giá chi phí thẩm định giá cho gói thầu: "Trang trí cây hoa trong khuôn viên bệnh viện năm 2024", chi tiết tại đây
Share: