Đang hiển thị 862003822068814942.
Slogan

MỜI CHÀO GIÁ TƯ VẤN THẨM ĐỊNH HỒ SƠ MỜI THẦU VÀ THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU CHO GÓI THẦU THAY THẾ VẬT TƯ SỬA CHỮA HỆ THỐNG MÁY CHỤP CỘNG HƯỞNG TỪ SIGNA HDTX 1.5T

Mời tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Thay thế vật tư, sửa chữa hệ thống máy chụp cộng hưởng từ  Signa HDTX 1.5T" , chi tiết tại đây
Share: