Slogan

MỜI THAM DỰ GÓI THẦU TƯ VẤN LẬP HSMT VÀ ĐÁNH GIÁ HSDT CHO GÓI THẦU SỐ 01:"MUA SẮM MÁY TÍNH VÀ MÁY IN NĂM 2023"

Mời tham dự gói thầu tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT cho gói thầu số 01: "Mua sắm máy tính và máy in năm 2023", chi tiết tại đây 
Share: