Slogan

Đấu thầu - Mua sắm

MỜI CHÀO GIÁ TƯ VẤN LẬP HSMT VÀ ĐÁNH GIÁ HSDT GÓI THẦU THAY THẾ VẬT TƯ VÀ BẢO TRÌ BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG MÁY CHỤP CLVT REVOLUTION EVO

MỜI CHÀO GIÁ TƯ VẤN LẬP HSMT VÀ ĐÁNH GIÁ HSDT GÓI THẦU THAY THẾ VẬT TƯ VÀ BẢO TRÌ BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG MÁY CHỤP CLVT REVOLUTION EVO

Mời chào giá tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu cho gói thầu: thay thế vật tư và bảo trì bảo dưỡng hệ thống máy chụp cắt lớp vi tính Revolution Evo, chi tiết tại đây
MỜI CHÀO GIÁ XI LANH HÚT MẢNH CẮT SỬ DỤNG TRONG PHẪU THUẬT NỘI SOI

MỜI CHÀO GIÁ XI LANH HÚT MẢNH CẮT SỬ DỤNG TRONG PHẪU THUẬT NỘI SOI

Mời chào giá xi lanh hút mảnh cắt sử dụng trong phẫu thuật nội soi, chi tiết tại đây
MỜI CHÀO GIÁ TƯ VẤN MUA DÂY SOI

MỜI CHÀO GIÁ TƯ VẤN MUA DÂY SOI

Mời chào giá tư vấn mua sắm dây soi tại đây
  MỜI CHÀO THẨM ĐỊNH GIÁ:

MỜI CHÀO THẨM ĐỊNH GIÁ: "THAY THẾ VẬT TƯ VÀ BẢO TRÌ BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG MÁY CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH REVOLUTION EVO (LẦN 2)

Mời chào thẩm định giá: "Thay thế vật tư và bảo trì bảo dưỡng hệ thống máy chụp cắt lớp vi tính Revolution Evo (Lần 2), chi tiết tại đây
MỜI CHÀO GIÁ VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ SỬA CHỮA, THAY THẾ VẬT TƯ CHO HỆ THỐNG MÁY CHỤP CỘNG HƯỞNG TỪ (LẦN 5))

MỜI CHÀO GIÁ VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ SỬA CHỮA, THAY THẾ VẬT TƯ CHO HỆ THỐNG MÁY CHỤP CỘNG HƯỞNG TỪ (LẦN 5))

Mời chào giá về việc sửa chữa, thay thế vật tư cho hệ thống máy chụp Cộng Hưởng từ. Model: Signa HDXT 1.5T, hãng sản xuất GE, chi tiết tại đây
MỜI CHÀO GIÁ THẨM ĐỊNH GIÁ: THAY THẾ VẬT TƯ VÀ BẢO TRÌ BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG MÁY CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH REVOLUTION EVO

MỜI CHÀO GIÁ THẨM ĐỊNH GIÁ: THAY THẾ VẬT TƯ VÀ BẢO TRÌ BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG MÁY CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH REVOLUTION EVO

Mời chào giá thẩm định giá: "Thay thế vật tư và bảo trì bảo dưỡng Hệ thống máy chụp cắt lớp vi tính Revolution Evo", chi tiết tại đây
MỜI CHÀO GIÁ THẨM ĐỊNH GIÁ: MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NĂM 2022

MỜI CHÀO GIÁ THẨM ĐỊNH GIÁ: MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NĂM 2022

Mời chào giá thẩm định giá: "Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2022", chi tiết tại đây
MỜI CHÀO THẨM ĐỊNH GIÁ: THUÊ DỊCH VỤ HỆ THỐNG PHẦM MỀM LƯU TRỮ VÀ CHUYỂN TẢI HÌNH ẢNH Y TẾ RIS-PACS

MỜI CHÀO THẨM ĐỊNH GIÁ: THUÊ DỊCH VỤ HỆ THỐNG PHẦM MỀM LƯU TRỮ VÀ CHUYỂN TẢI HÌNH ẢNH Y TẾ RIS-PACS

Mời chào thẩm định giá: Thuê dịch vụ hệ tống phần mềm lưu trữ và chuyển tải hình ảnh, chi tiết tại đây