Slogan

Đấu thầu - Mua sắm

MỜI CHÀO GIÁ THẨM ĐỊNH GIÁ: MUA BỔ SUNG DÂY NỘI SOI ỐNG MỀM NĂM 2022

MỜI CHÀO GIÁ THẨM ĐỊNH GIÁ: MUA BỔ SUNG DÂY NỘI SOI ỐNG MỀM NĂM 2022

Mời chào giá thẩm định giá: Mua bổ sung dây nội soi ống mềm năm 2022, chi tiết tại đây
MỜI CHÀO GIÁ SỬA CHỮA  MÁY RỬA KHỬ KHUẨN

MỜI CHÀO GIÁ SỬA CHỮA MÁY RỬA KHỬ KHUẨN

Mời chào giá sửa chữa máy rửa khử khuẩn, chi tiết tại đây
MỜI CHÀO GIÁ VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ SỬA CHỮA, THAY THẾ VẬT TƯ CHO HỆ THỐNG MÁY CHỤP CỘNG HƯỞNG TỪ (LẦN 4)

MỜI CHÀO GIÁ VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ SỬA CHỮA, THAY THẾ VẬT TƯ CHO HỆ THỐNG MÁY CHỤP CỘNG HƯỞNG TỪ (LẦN 4)

Mời chào giá về việc sửa chữa, thay thế vật tư cho hệ thống máy chụp Cộng Hưởng từ. Model: Signa HDXT 1.5T, hãng sản xuất GE, chi tiết tại đây
MỜI CHÀO GIÁ VẬT TƯ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT HÓA MÔ MIỄN DỊCH NĂM 2022

MỜI CHÀO GIÁ VẬT TƯ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT HÓA MÔ MIỄN DỊCH NĂM 2022

Mời chào giá vật tư y tế và hóa chất hóa mô miễn dịch năm 2020, chi tiết tại đây
MỜI CHÀO GIÁ DÂY SOI ỐNG MỀM VIDEO

MỜI CHÀO GIÁ DÂY SOI ỐNG MỀM VIDEO

Thư mời chào giá dây soi ống mềm video năm 2022 chi tiết tại đây
MỜI BÁO GIÁ HỆ THỐNG PHẦN MỀM LƯU TRỮ VÀ TRUYỀN TẢI HÌNH ẢNH Y TẾ RIS-PACS

MỜI BÁO GIÁ HỆ THỐNG PHẦN MỀM LƯU TRỮ VÀ TRUYỀN TẢI HÌNH ẢNH Y TẾ RIS-PACS

Mời báo giá hệ thống phần mềm lưu trữ và truyền tải hình ảnh y tế RIS-PACS chi tiết tại đây
MỜI CHÀO GIÁ THẨM ĐỊNH GIÁ THAY THẾ VẬT TƯ, SỬA CHỮA HỆ THỐNG MÁY CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH BRIGHTSPEED (LẦN 2)

MỜI CHÀO GIÁ THẨM ĐỊNH GIÁ THAY THẾ VẬT TƯ, SỬA CHỮA HỆ THỐNG MÁY CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH BRIGHTSPEED (LẦN 2)

Thư mời chào giá thẩm định giá thay thế vật tư, sửa chữa hệ thống máy chụp cắt lớp vi tính BrightSpeed (lần 2) chi tiết tại đây.
MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NĂM 2022 (TỪ NGÀY 19 ĐẾN NGÀY 25/8)

MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NĂM 2022 (TỪ NGÀY 19 ĐẾN NGÀY 25/8)

Thư mời chào giá mua sắm trang thiết bị y tế năm 2022 chi tiết tại đây
MỜI CHÀO GIÁ THẨM ĐỊNH GIÁ: MUA SẮM THIẾT BỊ Y TẾ NĂM 2022

MỜI CHÀO GIÁ THẨM ĐỊNH GIÁ: MUA SẮM THIẾT BỊ Y TẾ NĂM 2022

Thư mời chào giá thẩm định giá: mua sắm trang thiết bị y tế năm 2022 chi tiết tại đây
MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NĂM 2022

MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NĂM 2022

Thư mời chào giá mua sắm trang thiết bị y tế năm 2022 chi tiết tại đây
MỜI CHÀO GIÁ THẨM ĐỊNH GIÁ: DỊCH VỤ SỬA CHỮA, CÂN CHỈNH, KẾT NỐI VÀ VẬN HÀNH LẠI CHO HỆ THỐNG MÁY GIA TỐC TUYẾN TÍNH SIEMENS PRIMUS 2D

MỜI CHÀO GIÁ THẨM ĐỊNH GIÁ: DỊCH VỤ SỬA CHỮA, CÂN CHỈNH, KẾT NỐI VÀ VẬN HÀNH LẠI CHO HỆ THỐNG MÁY GIA TỐC TUYẾN TÍNH SIEMENS PRIMUS 2D

Mời chào giá thẩm định giá: "dịch vụ sửa chữa, cân chỉnh, kết nối và vận hành lại cho hệ thống máy gia tốc tuyến tính Siemens Primus 2D" chi tiết tại đây
MỜI CHÀO GIÁ THẨM ĐỊNH GIÁ:

MỜI CHÀO GIÁ THẨM ĐỊNH GIÁ: "THAY THẾ VẬT TƯ NGUỒN CHUẨN MÁY GE-68 CHO HỆ THỐNG MÁY CHỤP PET/CT"

Mời chào giá thẩm định giá: "thay thế vạt tư nguồn chuẩn máy Ge-68 cho hệ thống máy chụp PET/CT" chi tiết tại đây