Đang hiển thị 862003822068814942.
Slogan

YÊU CẦU BÁO GIÁ BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG 02 HỆ THỐNG MÁY CHỤP X - QUANG KỸ THUẬT SỐ SHIMADZU SỬ DỤNG TẠI KHOA CDHA

Yêu cầu báo giá bảo trì, bảo dưỡng 02 hệ thống máy chụp X - quang kỹ thuật số Shimadzu sử dụng tại Khoa Chẩn đoán hình ảnh, chi tiết tại đây
Share: