Đang hiển thị 862003822068814942.
Slogan

YÊU CẦU BÁO GIÁ THAY THẾ KIM HÚT MẪU CHO MÁY XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC SYSMEX XN-1000.

Yêu cầu báo giá thay thế kim hút mẫu cho máy xét nghiệm huyết học Sysmex XN-1000. Chi tiêt· tại đây
Share: