Slogan

Đội ngũ bác sỹ

Tìm kiếm bác sỹ
TS.BS Bùi Vinh Quang

TS.BS Bùi Vinh Quang

Giám đốc
Tiến sĩ - Bác sĩ
TS.BS Đỗ Quang Trường

TS.BS Đỗ Quang Trường

Phó giám đốc
Tiến sĩ - Bác sĩ
Khoa Ngoại Đầu cổ
TS.BS Vũ Kiên

TS.BS Vũ Kiên

Phó giám đốc
Tiến sĩ - Bác sĩ
Khoa Ngoại Vú – phụ khoa
TS.BS Nguyễn Thị Mai Lan

TS.BS Nguyễn Thị Mai Lan

Phó giám đốc
Tiến sĩ - Bác sĩ
TS.BS Dương Hoàng Hảo

TS.BS Dương Hoàng Hảo

Trưởng khoa
Tiến sĩ - Bác sĩ
Khoa Giải phẫu bệnh - Tế bào
TS. BS Lê Thu Hà

TS. BS Lê Thu Hà

Trưởng khoa
Tiến sĩ - Bác sĩ
Khoa Nội I
TS.BS Đàm Trọng Nghĩa

TS.BS Đàm Trọng Nghĩa

Trưởng khoa
Tiến sĩ - Bác sĩ
Khoa Ngoại Đầu cổ
TS.BS Phan Lê Thắng

TS.BS Phan Lê Thắng

Phụ trách Đơn nguyên
Tiến sĩ - Bác sĩ
Đơn nguyên Ngoại theo yêu cầu
BSCKII Lê Văn Thành

BSCKII Lê Văn Thành

Trưởng khoa
BSCK II
Khoa Ngoại Tổng hợp