Slogan

Đội ngũ bác sỹ

Tìm kiếm bác sỹ
TS.BS Bùi Vinh Quang

TS.BS Bùi Vinh Quang

Giám đốc
Tiến sĩ - Bác sĩ
TS.BS Đỗ Quang Trường

TS.BS Đỗ Quang Trường

Phó giám đốc
Tiến sĩ - Bác sĩ
Khoa Ngoại Đầu cổ
TS.BS Vũ Kiên

TS.BS Vũ Kiên

Phó giám đốc
Tiến sĩ - Bác sĩ
Khoa Ngoại Vú – phụ khoa
ThS.BS Nguyễn Thị Mai Lan

ThS.BS Nguyễn Thị Mai Lan

Phó giám đốc
Thạc sĩ - Bác sĩ
TS.BS Dương Hoàng Hảo

TS.BS Dương Hoàng Hảo

Trưởng khoa
Tiến sĩ - Bác sĩ
Khoa Giải phẫu bệnh - Tế bào
TS.BS Đàm Trọng Nghĩa

TS.BS Đàm Trọng Nghĩa

Trưởng khoa
Tiến sĩ - Bác sĩ
Khoa Ngoại Đầu cổ
TS.BS Phan Lê Thắng

TS.BS Phan Lê Thắng

Phụ trách Đơn nguyên
Tiến sĩ - Bác sĩ
Đơn nguyên Ngoại theo yêu cầu
BSCKII Lê Văn Thành

BSCKII Lê Văn Thành

Trưởng khoa
BSCK II
Khoa Ngoại Tổng hợp
BSCKII Hà Thị Kim Hảo

BSCKII Hà Thị Kim Hảo

Trưởng khoa
BSCK II
Khoa Phẫu thuật – Gây mê hồi sức