Slogan

Đội ngũ bác sỹ

Tìm kiếm bác sỹ
BSCKII. Lê Văn Thành

BSCKII. Lê Văn Thành

Trưởng khoa
BSCKII
Khoa Ngoại Tổng hợp
BSCKII. Hà Thị Kim Hảo

BSCKII. Hà Thị Kim Hảo

Trưởng khoa
BSCKII
Khoa Phẫu thuật – Gây mê hồi sức
BSCKII. Trần Tuấn Sơn

BSCKII. Trần Tuấn Sơn

Trưởng khoa
BSCKII
Khoa Chăm sóc giảm nhẹ
BSCKII. Nguyễn Đình Hướng

BSCKII. Nguyễn Đình Hướng

Trưởng khoa
BSCKII
Khoa Chẩn đoán hình ảnh
BSCKII. Phan Thị Minh Hồng

BSCKII. Phan Thị Minh Hồng

Trưởng khoa
BSCKII
Khoa Xét nghiệm
ThS.BS Nguyễn Trọng Hiếu

ThS.BS Nguyễn Trọng Hiếu

Trưởng khoa
Thạc sĩ - Bác sĩ
Khoa Nội II
ThS.BS Chu Văn Tuynh

ThS.BS Chu Văn Tuynh

Trưởng khoa
Thạc sĩ - Bác sĩ
Khoa Y học hạt nhân
BSCKII. Vũ Văn Thạch

BSCKII. Vũ Văn Thạch

Trưởng khoa
BSCKII
Khoa Khám bệnh
ThS.BS Nguyễn Hà Thường

ThS.BS Nguyễn Hà Thường

Trưởng khoa
Thạc sĩ - Bác sĩ
Khoa Nội soi - Thăm dò chức năng