Slogan

Đội ngũ bác sỹ

Tìm kiếm bác sỹ
TS.BS. Phan Lê Thắng

TS.BS. Phan Lê Thắng

Trưởng khoa
Tiến sĩ - Bác sĩ
Khoa Ngoại theo yêu cầu
BSCKII. Hà Thị Kim Hảo

BSCKII. Hà Thị Kim Hảo

Trưởng khoa
BSCKII
Khoa Phẫu thuật – Gây mê hồi sức
BSCKII. Trần Tuấn Sơn

BSCKII. Trần Tuấn Sơn

Trưởng khoa
BSCKII
Khoa Chăm sóc giảm nhẹ
BSCKII. Nguyễn Đình Hướng

BSCKII. Nguyễn Đình Hướng

Trưởng khoa
BSCKII
Khoa Chẩn đoán hình ảnh
BSCKII. Phan Thị Minh Hồng

BSCKII. Phan Thị Minh Hồng

Trưởng khoa
BSCKII
Khoa Xét nghiệm
ThS.BS. Chu Văn Tuynh

ThS.BS. Chu Văn Tuynh

Trưởng khoa
Thạc sĩ - Bác sĩ
Khoa Y học hạt nhân
BSCKII. Vũ Văn Thạch

BSCKII. Vũ Văn Thạch

Trưởng khoa
BSCKII
Khoa Khám bệnh
BSCKII. Nguyễn Hà Thường

BSCKII. Nguyễn Hà Thường

Trưởng khoa
BSCKII
Khoa Nội soi - Thăm dò chức năng
BSCKII. Phan Anh

BSCKII. Phan Anh

Trưởng khoa
BSCKII
Khoa Xạ trị