Slogan

Đội ngũ bác sỹ

Tìm kiếm bác sỹ
ThS.BS Phan Anh

ThS.BS Phan Anh

Phó Trưởng khoa
Thạc sĩ - Bác sĩ
Khoa Xạ trị
ThS.BS Nguyễn Thị Dùng

ThS.BS Nguyễn Thị Dùng

Trưởng khoa
Thạc sĩ - Bác sĩ
Khoa Nội Tiêu hóa theo yêu cầu
BSCKII. Nguyễn Thái Sơn

BSCKII. Nguyễn Thái Sơn

Trưởng khoa
BSCKII
Khoa Khám bệnh theo yêu cầu
ThS.BS Lê Thị Lệ Quyên

ThS.BS Lê Thị Lệ Quyên

Trưởng khoa
Thạc sĩ - Bác sĩ
Khoa Nội Tổng hợp theo yêu cầu
BSNT. Đỗ Tất Cường

BSNT. Đỗ Tất Cường

Phụ trách Đơn nguyên
Bác sĩ Nội trú
Đơn nguyên Xạ trị theo yêu cầu
BSNT. Nguyễn Hoàng Gia

BSNT. Nguyễn Hoàng Gia

Phó Trưởng khoa
Bác sĩ Nội trú
Khoa Nội I
BSNT. Võ Quốc Hoàn

BSNT. Võ Quốc Hoàn

Phó Trưởng phòng
Bác sĩ Nội trú
Phòng Kế hoạch tổng hợp
ThS.BS Thân Văn Thịnh

ThS.BS Thân Văn Thịnh

Phó Trưởng khoa
Thạc sĩ - Bác sĩ
Khoa Khám bệnh
ThS.BS. Phạm Hồng Thiện

ThS.BS. Phạm Hồng Thiện

Phó Trưởng khoa
Thạc sĩ - Bác sĩ
Khoa Ngoại Tổng hợp