Slogan

Đội ngũ bác sỹ

Tìm kiếm bác sỹ
BSCKII. Nguyễn Thị Dùng

BSCKII. Nguyễn Thị Dùng

Trưởng khoa
BSCKII
Khoa Nội Tiêu hóa theo yêu cầu
BSCKII. Nguyễn Thái Sơn

BSCKII. Nguyễn Thái Sơn

Trưởng khoa
BSCKII
Khoa Khám bệnh theo yêu cầu
BSCKII. Lê Thị Lệ Quyên

BSCKII. Lê Thị Lệ Quyên

Trưởng khoa
BSCKII
Khoa Nội Tổng hợp theo yêu cầu
BSCKII. Đỗ Tất Cường

BSCKII. Đỗ Tất Cường

Phụ trách Đơn nguyên
BSCKII
Đơn nguyên Xạ trị theo yêu cầu
BSCKII. Nguyễn Hoàng Gia

BSCKII. Nguyễn Hoàng Gia

Phó Trưởng khoa
BSCKII
Khoa Nội I
BSCKII. Võ Quốc Hoàn

BSCKII. Võ Quốc Hoàn

Phó Trưởng phòng
BSCKII
Phòng Kế hoạch tổng hợp
ThS.BS. Thân Văn Thịnh

ThS.BS. Thân Văn Thịnh

Phó Trưởng khoa
Thạc sĩ - Bác sĩ
Khoa Khám bệnh
ThS.BS. Phạm Hồng Thiện

ThS.BS. Phạm Hồng Thiện

Phó Trưởng khoa
Thạc sĩ - Bác sĩ
Khoa Ngoại Tổng hợp
ThS.BS. Nguyễn Thị Ngọc Hà

ThS.BS. Nguyễn Thị Ngọc Hà

Phó Trưởng phòng
Thạc sĩ - Bác sĩ
Phòng Chỉ đạo tuyến