Slogan

Đội ngũ bác sỹ

Tìm kiếm bác sỹ
ThS.BS Nguyễn Thị Dùng

ThS.BS Nguyễn Thị Dùng

Phụ trách Đơn nguyên
Thạc sĩ - Bác sĩ
Đơn nguyên Nội theo yêu cầu II
ThS.BS Nguyễn Thái Sơn

ThS.BS Nguyễn Thái Sơn

Phụ trách Đơn nguyên
Thạc sĩ - Bác sĩ
Đơn nguyên Khám bệnh theo yêu cầu
ThS.BS Lê Thị Lệ Quyên

ThS.BS Lê Thị Lệ Quyên

Phụ trách Đơn nguyên
Thạc sĩ - Bác sĩ
Đơn nguyên Nội theo yêu cầu I
BSNT Phạm Anh Đức

BSNT Phạm Anh Đức

Bác sĩ Nội trú
Khoa Xạ trị
BSNT Nguyễn Hoàng Gia

BSNT Nguyễn Hoàng Gia

Phụ trách Đơn nguyên
Bác sĩ Nội trú
Đơn nguyên Thử nghiệm lâm sàng
BSNT Đỗ Tất Cường

BSNT Đỗ Tất Cường

Bác sĩ Nội trú
Khoa Xạ trị