Slogan

Đội ngũ bác sỹ

Tìm kiếm bác sỹ
ThS.BS. Nguyễn Khánh Hà

ThS.BS. Nguyễn Khánh Hà

Phó Trưởng khoa
Thạc sĩ - Bác sĩ
Khoa Nội Tổng hợp điều trị ban ngày Theo yêu cầu
ThS.BS. Nguyễn Đức Long

ThS.BS. Nguyễn Đức Long

Phó Trưởng khoa
Thạc sĩ - Bác sĩ
Khoa Ngoại theo yêu cầu
ThS.BS. Đinh Thị Hải Duyên

ThS.BS. Đinh Thị Hải Duyên

Phó Trưởng khoa
Thạc sĩ - Bác sĩ
Khoa Nội II
ThS.BS Đặng Bá Hiệp

ThS.BS Đặng Bá Hiệp

Phó Trưởng khoa
Thạc sĩ - Bác sĩ
Khoa Ngoại Vú – Phụ khoa
ThS.BS. Đặng Duy Cường

ThS.BS. Đặng Duy Cường

Phó Trưởng khoa
Thạc sĩ - Bác sĩ
Khoa Y học hạt nhân
ThS.BS Phạm Minh Anh

ThS.BS Phạm Minh Anh

Phó Trưởng khoa
Thạc sĩ - Bác sĩ
Khoa Giải phẫu bệnh - Tế bào